28-9-2020, 15:5 GMT+7

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Số: 77/BC-TTXT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Lâm Đồng, ngày 28 tháng 9 năm 2020

  

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịchtỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
giai đoạn 2021-2025

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020


Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020; trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý của các sở, ngành, các địa phương; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017- 2020, cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá

Giai đoạn 2017-2020, hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Lâm Đồng được tập trung đẩy mạnh, đạt hiệu quả nhất định, thể hiện qua một số kết quả nổi bật sau:

- Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá thông tin, hình ảnh du lịch Lâm Đồng: ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hệ thống các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, tour - tuyến, sản phẩm du lịch tiêu biểu, lễ hội văn hóa, ẩm thực và các sự kiện du lịch thường niên của địa phương, thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” bằng nhiều hình thức khác nhau, hàng năm tỉnh Lâm Đồng còn thực hiện việc xuất bản và phát hành miễn phí hơn 10 loại ấn phẩm với số lượng hơn 41.000 ấn phẩm quảng bá du lịch bằng các thứ tiếng: Việt, Anh, Nhật, Hàn, Nga, Pháp; phát hành rộng rãi thông qua các kênh: các hãng lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu - điểm du lịch lớn trong và ngoài tỉnh; thông qua các hội nghị, hội thảo, hội chợ trong và ngoài nước, các chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch vào tỉnh Lâm Đồng, các đoàn đi công tác nước ngoài, đoàn khảo sát liên kết phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và các tỉnh, thành phố trong nước. Bố trí tại một số điểm cung cấp thông tin cố định như: tại Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch, quầy thông tin tại sân bay Liên Khương và các trụ thông tin tại một số khu điểm tiêu biểu trong thành phố; phối hợp với một số tỉnh, thành trong việc trao đổi ấn phẩm, bài viết trên các đặc san, bản tin du lịch và giới thiệu ấn phẩm tại các điểm cung cấp thông tin của Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch Thành phố Hồ Chí Minh,… qua đó, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin về đầu tư, kinh doanh, hoạt động du lịch Lâm Đồng cho các tổ chức, nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động xúc tiến du lịch: nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách trong việc tiếp cận nhanh các thông tin về du lịch Lâm Đồng và tạo sự lan tỏa lớn, tăng cường thêm các kênh trong hoạt động quảng bá du lịch; trong thời gian qua Trung tâm và các sở, ngành liên quan đã tập trung tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá du lịch của tỉnh, thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” trên các kênh truyền thông, thông tin, các báo điện tử, cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử www.dalat-info.vn, cổng thông tin ASEAN Việt Nam, trang Fanpage Đà Lạt - Thiên đường du lịch,... phối hợp với báo, đài Trung ương và địa phương thực hiện các chương trình, phóng sự, chuyên đề, bài viết về du lịch, giới thiệu về các sản phẩm trong thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Thường xuyên đăng tải quảng bá thông tin, hình ảnh, sản phẩm du lịch trên các báo, tạp chí, đài trung ương và địa phương.

- Tuyên truyền “Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch”, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với việc ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch, phát huy phong cách “Văn minh - Thân thiện - Chất lượng”, tham gia chung tay cải thiện môi trường tại nơi công cộng; tham gia đấu tranh và phòng ngừa các hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

- Duy trì thực hiện tuyên truyền quảng bá du lịch, các sự kiện hàng năm của tỉnh thông qua hệ thống pano trên địa bàn; duy trì hoạt động 04 trụ Cabin cung cấp thông tin giới thiệu các chương trình, sự kiện lễ hội lớn của Tỉnh. Tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ cho các hàng không dựng các pano quảng bá đường bay của hãng Jetstar Pacific Airlines, hãng hàng không Vietjet tại khu vực công viên Xuân Hương,…

- Tổ chức cuộc thi ảnh, video clip, thi viết với chủ đề “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Ban Tổ chức đã trao giải cho 13 tác giả có tác phẩm đạt giải nhân dịp gặp mặt Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020).

- Triển khai Kế hoạch số 2550/KH-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các hoạt động tuyên truyền được triển khai thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và Internet, truyền thông lồng ghép các hoạt động và sự kiện, quảng bá về các sản phẩm du lịch nổi trội, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu của tỉnh Lâm Đồng (như du lịch nông nghiệp thuộc thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, du lịch mạo hiểm), bình chọn “Doanh nghiệp du lịch tiêu biểu”…

- Xây dựng khẩu hiệu và biểu trưng (slogan, logo) của ngành du lịch Lâm Đồng: thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng, nhằm thống nhất một thương hiệu để giới thiệu hình ảnh du lịch của địa phương đến du khách trong và ngoài nước, trong thời gian vừa qua đã sử dụng thương hiệu và slogan “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” để quảng bá chung cho hình ảnh du lịch của địa phương.

- Đẩy mạnh quảng bá du lịch Lâm Đồng, đặc biệt là du lịch canh nông gắn với chương trình quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức.

- Ngoài ra thường xuyên lồng ghép quảng bá du lịch canh nông với chương trình quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” thông qua các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư tại các thị trường trong và ngoài nước.

2. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, xúc tiến du lịch tại thị trường trọng điểm trong và ngoài nước

2.1. Tổ chức đưa các đoàn khảo sát du lịch tại các thị trường trong nước

- Trong giai đoạn 2017-2020 tập trung các thị thường trọng điểm và có tiềm năng phát triển du lịch, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 06 đoàn khảo sát nghiên cứu phát triển thị trường trong nước. Qua các đợt khảo sát, nghiên cứu thị trường các doanh nghiệp du lịch, lữ hành của tỉnh Lâm Đồng có cơ hội khảo sát, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong công tác, cùng trao đổi đi đến thỏa thuận hợp tác, kết nối tour - tuyến, phối hợp quảng bá điểm đến, ký kết hợp đồng về hợp tác kinh doanh.

2.1. Đón các đoàn đến khảo sát du lịch tại tỉnh Lâm Đồng

- Đón đoàn trong nước: đón tiếp hơn 25 đoàn khảo sát du lịch (Famtrip) đến từ các tỉnh, thành phố trong nước để khảo sát, tìm hiểu thông tin, sản phẩm du lịch, mô hình du lịch; tìm hiểu về đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt - Lâm Đồng. Ngoài ra, Vườn Quốc gia Vidoup Núi Bà chủ động tổ chức đón đoàn khảo sát đến tham quan tìm hiểu, nghiên cứu tại Vườn (các Công ty lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Fiditour, Saigontourist, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh).

- Đón các đoàn quốc tế: Các đoàn khách quốc tế đến trao đổi thông tin về du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao kết hợp với tham quan, khảo sát một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Các đoàn lữ hành, các cơ quan thông tấn báo chí của các thị trường khách trọng điểm của Lâm Đồng là Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia đến tham quan, khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch tại tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, hàng năm tổ chức thành công các giải thể thao quốc tế có sự tham gia vận động viên nước ngoài.

Nhìn chung, thông qua công tác đón tiếp các đoàn khách và các đoàn khảo sát trong và ngoài nước cũng như tổ chức thành công các giải thể thao quốc tế, các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Lâm Đồng đến du khách trong và ngoài nước qua đó thu hút khách đến với Lâm Đồng.

3. Tổ chức và tham gia các chương trình, sự kiện, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước
3.1. Hội chợ


- Trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tham gia và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia 20 kỳ hội chợ du lịch chuyên ngành do các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức tại các thị trường trọng điểm trong nước với hơn 100 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia trực tiếp. Trong thời gian diễn ra Hội chợ gian hàng tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu thông tin về du lịch, các doanh nghiệp trực tiếp tham gia tại gian hàng chung trong Hội chợ đã ký kết hơn 450 biên bản ghi nhớ hợp tác với các Công ty du lịch lớn trong và ngoài nước, bán được hơn 1.200 Voucher và nhiều tour du lịch. Riêng gian hàng tỉnh Lâm Đồng tại các kỳ hội chợ đều được đánh giá là một trong những gian hàng thiết kế đẹp, ấn tượng và thu hút đông đảo du khách nên được tặng nhiều giấy khen của Ban Tổ chức.

3.2. Hội nghị, hội thảo

- Tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hơn 12 kỳ hội nghị, hội thảo chuyên ngành tại địa phương và liên kết phát triển du lịch trong nước và quốc tế. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch đã được ký kết với các địa phương trong nước. Thông qua các chương trình liên kết phát triển du lịch, hội nghị, hội thảo, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh cũng đã ký kết được nhiều hợp đồng liên kết, hợp tác kết nối tour - tuyến và dịch vụ du lịch với các đối tác là các khách sạn, công ty kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt Hội nghị “Lâm Đồng - Vùng đất hứa hẹn cho đầu tư, thương mại và du lịch” tổ chức tại Thái Lan năm 2018, Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại thành phố Seoul - Hàn Quốc năm 2019 đã có các biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại được ký kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hai bên.

3.3. Phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước bạn

- Tổ chức Tuần lễ giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản: thực hiện Kế hoạch số 4835/KH-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ đã gửi thư chúc mừng đến các tình nguyện viên JICA, các doanh nghiệp và Tổ chức phi chính phủ Nhật Bản có các chương trình, dự án viện trợ trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh gửi thư chúc mừng đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản tại Việt Nam như JICA, JETRO.

- Phối hợp tổ chức chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Nhật Bản vào tháng 11/2018: chuẩn bị các tài liệu giấy, brochure, USB chứa thông tin, video clip dài 05 phút giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng để trình chiếu tại 02 hội thảo ở tỉnh Fukuoka và Osaka, Nhật Bản.

- Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, sản phẩm nông nghiệp và du lịch nông nghiệp với đối tác Nhật Bản.

- Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đón tiếp Đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tổ chức Hội nghị Liên tịch lần thứ X tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-29/11/2019.

- Đón tiếp 17 đoàn ngoại giao, khách quốc tế (97 khách) đến tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 được tổ chức từ ngày 20 -24/12/2019.

- Đón tiếp đoàn doanh nghiệp của dân tộc Pa-O, Myanmar đến thăm, làm việc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong thu hút du lịch và khảo sát các công ty của địa phương trong lĩnh vực thương mại và du lịch từ ngày 28/10-01/11/2019.

4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng xúc tiến du lịch cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh trong tình hình hội nhập quốc tế

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt tổ chức 01 lớp bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại từ ngày 07-09/5/2019 cho các nhân viên, cán bộ làm công tác hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các khu, điểm du lịch trong đó có các điểm du lịch canh nông.

- Tổ chức tập huấn 02 khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại các mô hình/điểm du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn ”Định vị thương hiệu và phát triển sản phẩm du lịch cho doanh nghiệp năm 2018”, với gần 200 học viên là các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia.

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch

- Thường xuyên cung cấp thông tin và hỗ trợ du khách thông qua hướng dẫn tại chỗ, qua việc cung cấp các ấn phẩm du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, qua 2 đường dây nóng 02633.673333, 02633.75555 và phối hợp với UBND thành phố Đà Lạt hỗ trợ hướng dẫn cung cấp thông tin cho du khách qua tổng đài 19001067-2, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý thông tin về những phản ánh hay sự cố du khách gặp phải nhanh chóng chuyển tới các đơn vị chủ quản hoặc cơ quan có trách nhiệm để phối hợp giải quyết kịp thời cho du khách.

6. Thường xuyên phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp. Thường xuyên thông báo và mời các doanh nghiệp các chương trình sự kiện du lịch, thương mại, đầu tư trong nước và quốc tế

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức quảng bá giới thiệu sản phẩm đến các thị trường tiềm năng…

7. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch.

- Công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các hiệp hội được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau như: phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch tại địa phương, các hội nghị, hội thảo chuyên đề để quảng bá du lịch Lâm Đồng; phối hợp vận động doanh nghiệp tham gia các hội chợ du lịch, liên hoan du lịch làng nghề, tuần lễ văn hóa du lịch tại các địa phương trong nước. Vận động doanh nghiệp và cá nhân hưởng ứng tham gia các cuộc thi về du lịch do địa phương và Trung ương phát động.

- Phối hợp với UBND thành phố Đà Lạt cung cấp thông tin để đăng tải trên app Dalat Flower City và kết nối đường dây nóng của Trung tâm thông tin và hỗ trợ khách du lịch qua đường dây nóng 19001067-2; định kỳ 2 năm 1 lần phối hợp khảo sát thẩm định nhãn hiệu xanh để đánh giá những điểm mua sắm chất lượng cao, các khách sạn đạt chất lượng trên địa bàn.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức khảo sát thu thập thông tin, hình ảnh, sản phẩm du lịch mới nhằm tạo thành kho dữ liệu mới thông tin về du lịch để kịp thời quảng bá, tuyên tuyền du khách trong và ngoài nước.

- Ngoài ra, phối hợp trong việc thúc đẩy khai thác đầu tư sản phẩm du lịch truyền thống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như: du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng, homestay, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch canh nông, du lịch công đồng, vui chơi giải trí,... đồng thời phối hợp phổ biến cho người dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của người làm du lịch, ý thức trong việc quản lý, bảo vệ môi trường tự nhiên - xã hội trong hoạt động du lịch gắn với bộ quy tắc ứng xử văn minh góp phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh nhằm thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển theo hướng bền vững. Trong những năm qua nhờ vào sự khai thác sản phẩm du lịch ngày càng phong phú và đa dạng, nhiều sản phẩm và dịch vụ du lịch mới được đưa vào khai thác kinh doanh, cùng với đó công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch được tích cực đẩy mạnh đã góp phần tăng trưởng số lượng du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng qua các năm, cụ thể:

Với những kết quả đạt được của công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch trong thời gian qua đã góp phần tăng trưởng số lượng du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng qua các năm, cụ thể:
 

 
TT
 
 
Chỉ tiêu
 
 
ĐVT
 
 
Năm 2017
 
 
Năm 2018
 
 
Năm 2019
 
1
Lượng khách
Lượt
5.900.000
6.505.000
7.160.000
Khách quốc tế
Lượt
400.000
485.000
533.000
Khách nội địa
Lượt
5.500.000
6.020.000
6.627.000
2
Ngày lưu trú bình quân
Ngày
2,5
2,5
2,5


II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI
1. Thuận lợi


- Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua việc ban hành các Nghị quyết, kế hoạch định hướng trong công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời giữa Trung tâm với các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Hiệp hội Du lịch, với các sở, ngành, địa phương liên quan và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Sự tham gia và đồng hành của các doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến du lịch.… qua đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hướng vào tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh. Các doanh nghiệp không ngừng phát triển sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, tạo ra sản phẩm du lịch ngày càng được nâng cao và chất lượng như đầu tư phát triển các điểm dừng chân, tham quan, nghỉ dưỡng, homstay, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch canh nông và nhiều điểm Check-in hấp dẫn thu hút giới trẻ. Từ những thế mạnh của 2 bên đã từng bước thúc đẩy ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững, góp phần đưa Đà Lạt - Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao và trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh nhà.

- Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú; hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong nước bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

- Việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch ngày càng được đẩy mạnh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách tiếp cận nhanh các thông tin về du lịch tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tạo được sự lan tỏa rộng cho du lịch tỉnh Lâm Đồng.

- Tăng cường hợp tác quốc tế phát triển du lịch thông qua hợp tác của tỉnh với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) giai đoạn 2014-2020 cụ thể là hỗ trợ tình nguyện viên JICA hỗ trợ cho tỉnh đến làm việc tại Trung tâm 01 tình nguyện viên về lĩnh vực du lịch.

2. Khó khăn

- Các hoạt động xúc tiến quảng bá còn thiếu tính chuyên nghiệp và hiệu quả chưa cao. Kinh phí dành cho xúc tiến du lịch còn hạn chế, còn nhiều vướng mắc, bất cập, thiếu chính sách ưu tiên, cơ chế cấp kinh phí hàng năm chưa linh hoạt để có thể xây dựng và triển khai những kế hoạch xúc tiến du lịch chủ động nhằm ứng phó, hạn chế tác động tiêu cực, bất thường của những biến động trong và ngoài nước đối với lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

- Số nhân viên trực tiếp triển khai hoạt động xúc tiến du lịch mỏng, nên việc triển khai còn bị động, thiếu tính chuyên nghiệp và hiệu quả chưa cao.

- Việc huy động các nguồn lực tham gia xúc tiến du lịch còn hạn chế. Thông qua sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về du lịch, hoạt động phối hợp liên ngành trong thực hiện hoạt động xúc tiến du lịch tuy đã được cải thiện, song các cấp, các ngành chưa thực sự coi đó là trách nhiệm liên quan trực tiếp của mình; sự phối kết hợp chưa thật chặt chẽ, hiệu quả để đáp ứng một trong những đòi hỏi cơ bản của hoạt động xúc tiến du lịch là tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao.

3. Một số tồn tại, hạn chế

- Việc áp dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp nên hiệu quả chưa cao.

- Công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch đối với thị trường nước ngoài còn hạn chế.

- Sản phẩm du lịch chưa đáp ứng nhu cầu, thị hiếu cho du khách; Sản phẩm mới lạ, hấp dẫn và các dịch vụ du lịch vui chơi giải trí về đêm, mùa mưa còn ít; chưa tổ chức được nhiều các hoạt động xúc tiến du lịch tại chỗ để thu hút thêm du khách.

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của Hiệp hội Du lịch và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh còn thiếu tính chủ động, chưa thực sự tạo được cầu nối và sự liên kết với nhau thường xuyên trong việc nghiên cứu mở rộng thị trường, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

- Hiệu quả liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước chưa cao; nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch chưa chủ động trong công tác khai thác các thị trường khách du lịch.

- Chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các dự án có quy mô lớn, loại hình du lịch mới lạ, hấp dẫn và cao cấp.

- Môi trường kinh doanh du lịch, dịch vụ vẫn tồn tại một số hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hình ảnh của ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

- Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, hiệp hội trong công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch còn chưa đồng nhất, đồng bộ và thiếu chặt chẽ. Việc triển khai kế hoạch của tỉnh không đồng bộ, thiếu sự phối hợp với các ngành, các cấp.

- Trong hợp tác quốc tế hạn chế của Tình nguyện viên JICA là bất đồng ngôn ngữ, tính năng động chưa nhiều.

3. Nguyên nhân


- Kinh phí hàng năm cấp cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế; trình độ, năng lực của một số viên chức chưa bắt kịp với tốc độ phát triển cao của công nghệ thông tin nên việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch chưa đạt được kết quả như mong muốn.
- Chưa tổ chức xúc tiến, quảng bá sâu rộng hình ảnh, sản phẩm du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đến thị trường quốc tế như yêu cầu đặt ra do kinh phí tham gia và tổ chức các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại thị trường quốc tế cao trong khi kinh phí dành cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh còn hạn chế.

- Điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho hoạt động xúc tiến du lịch tại chỗ để thu hút khách còn thiếu; hệ thống giao thông vận chuyển khách du lịch đến Lâm Đồng - Đà Lạt chủ yếu là đường bộ, đường hàng không tuy đang phát triển, mở rộng song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của khách như: tần suất bay còn hạn chế,…tính cạnh tranh và hấp dẫn khách thấp hơn các địa phương du lịch có điều kiện thuận lợi về giao thông.

- Hiệp hội du lịch, hội lữ hành chưa phát huy đầy đủ vị trí, vai trò trong vận động, tập hợp liên kết các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh.

- Phần lớn doanh nghiệp du lịch tại địa phương có quy mô vừa và nhỏ, một số doanh nghiệp chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong chiến lược kinh doanh của đơn vị, xem việc quảng bá, xúc tiến du lịch là nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước, từ đó làm hạn chế sự đồng hành của doanh nghiệp trong một số hoạt động quảng bá.

- Hoạt động của nhiều cơ sở kinh doanh du lịch còn mang tính nhỏ lẻ, tình chuyên nghiệp chưa cao, một số cơ sở có biểu hiện kinh doanh thiếu lành mạnh; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch còn thụ động trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường và chưa có sự đầu tư đúng mức cho phát triển du lịch.

- Một số sở, ban, ngành, địa phương, hiệp hội chưa chủ động và có giải pháp cụ thể trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự chủ động trong triển khai các chương trình ký kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương, các đối tác trong và ngoài nước.

- Chính sách thu hút đầu tư còn rườm rà, quỹ đất không còn, thủ tục cấp phép còn phức tạp.
 

PHẦN THỨ HAI 

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021-2025

1. Mục tiêu chung


Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, các sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch đặc thù của địa phương đến với thị trường trong nước và quốc tế theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; góp phần xây dựng Đà Lạt - Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, là điểm đến “An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn” đối với du khách trong và ngoài nước. Góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh, theo hướng bền vững.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, định vị thương hiệu du lịch Lâm Đồng trong khu vực và trên thế giới. Tập trung mở rộng thị trường khách du lịch trong và ngoài nước cả về số lượng và chất lượng, ưu tiên các thị trường trọng điểm và thị trường tiềm năng; nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong tổ chức các sự kiện du lịch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin du lịch, đa dạng hóa kênh thông tin và khai thác lợi thế của hệ thống thông tin đại chúng, internet trong tuyên truyền, quảng bá du lịch; phát huy sức mạnh tổng hợp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đẩy mạnh xã hội hóa.

Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh trong liên kết, hợp tác đầu tư, kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, kết nối tour tuyến du lịch đưa khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

Đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ số, phát triển kết nối internet là có thể tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch tìm hiểu tất cả những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh du lịch của địa phương. Đây chính là cú hích quan trọng làm nảy sinh nhu cầu đi du lịch ở mọi người dân, là cơ hội vàng để mở rộng thị trường du lịch và tăng cường quảng bá trên mạng xã hội.

Tập trung mở rộng thị trường du lịch trong và ngoài nước, ưu tiên các thị trường trọng điểm và thị trường tiềm năng; nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong tổ chức các sự kiện du lịch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ (4.0), xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin du lịch, đa dạng hóa kênh thông tin và khai thác lợi thế của hệ thống thông tin đại chúng, internet trong tuyên truyền, quảng bá du lịch; phát huy sức mạnh tổng hợp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đẩy mạnh xã hội hóa.

Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh trong liên kết, hợp tác đầu tư, kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, kết nối tour -tuyến du lịch đưa khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng.

Duy trì, nâng cấp và thường xuyên thu thập và cập nhật kịp thời các thông tin, hình ảnh liên quan đến du lịch Lâm Đồng để đăng tải trên trang thông tin điện tử www.dalat-info.vn, trang fanpage “Đà Lạt - Thiên đường du lịch” bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, để phục vụ các tổ chức, cá nhân có liên quan và các đối tượng du khách. Tiếp tục liên kết Website với các tỉnh, thành trong cả nước và nước ngoài. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt trên các trang mạng xã hội, và các trang thông tin điện tử về du lịch uy tín, có lượt truy cập cao, thu hút sự tương tác trực tiếp của người xem như: Youtube, Tripadvisor, Traveloka, Facebook, Twister; Instagram, website của Tổng Cục Du lịch Việt Nam www.vietnam.travel...; hợp tác với các hãng truyền thông quốc tế lớn như CNN, Travel Channel, Google… tổ chức các hoạt động truyền thông thương hiệu du lịch Lâm Đồng; tiếp tục liên kết Website với các tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt kêu gọi doanh nghiệp liên kết với các trang web du lịch uy tín nổi tiếng trên cả nước, tăng cường viết tin bài, cung cấp thông tin sự kiện du lịch trên website. Nghiên cứu, đăng ký trang web kết nối với mạng chung của toàn cầu, giúp cho du khách quốc tế dễ dàng truy cập và tiếp cận hơn nữa với thông tin về du lịch Lâm Đồng.

Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu tượng (logo) và khẩu hiệu cổ động (Slogan) về du lịch của tỉnh Lâm Đồng nhằm tuyên truyền quảng bá về du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

Phát hành các ấn phẩm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch của tỉnh Lâm Đồng - Đà Lạt. Hàng năm, thông qua các kênh hội nghị, hội thảo hội chợ trong và ngoài nước, các chương trình xúc tiến du lịch của Trung ương và địa phương, chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh quảng bá giới thiệu thông tin, hình ảnh du lịch tỉnh Lâm Đồng trên các phương tiện của Vietnam Airlines (tạp chí Heritage và trình chiếu trên các chuyến bay trong nước và quốc tế, trên trang facebook) thuộc tổng Công ty Hàng không Việt Nam; nghiên cứu để nhân rộng ra các hãng hàng không khác của Việt Nam.

Tăng cường quảng bá du lịch Lâm Đồng trên các báo đài Trung ương và địa phương thông qua các hình thức như: phối hợp làm các seri phim giới thiệu các điểm đến, sản phẩm mới của du lịch Lâm Đồng để phát trên các khung giờ vàng; các kênh du lịch.

Tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong công tác cung cấp thông tin về các sản phẩm du lịch mới của địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch chung của Lâm Đồng - Đà Lạt.

3. Giải pháp

Đầu tư phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền quảng bá trong xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển các tiện ích “du lịch thông minh”; xây dựng cổng thông tin điện tử xúc tiến du lịch hiện đại, kết nối với các ứng dụng kỹ thuật số phổ biến hiện nay trên internet; phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin hỗ trợ du khách tiếp cận điểm đến, trải nghiệm du lịch dựa trên công nghệ số.

Phát triển “Marketing điện tử” (E-marketing) phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch. Xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành du lịch phục vụ cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Thiết lập mã QR để du khách dễ dàng tiếp cận với fanpage hỗ trợ du khách của trung tâm khi cần.

Hàng năm tổ chức và tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm về du lịch trong và ngoài nước theo chương trình của Tổng cục Du lịch và của địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu xúc tiến mở rộng thị trường, phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế:

+ Đối với thị trường trong nước: tiếp tục tập trung cho các tị trường khách truyền thống của Lâm Đồng: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Bộ, các tỉnh vùng duyên hải Miền Trung; mở rộng thị trường khách nội địa sang các tỉnh, thành phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh….

+ Đối với thị trường quốc tế: tiếp tục tập trung thu hút khách du lịch quốc tế từ các thị trường truyền thống như các nước ASEAN (Thái Lan, Singapore, Campuchia…); Đông Bắc Á, Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc…); các nước trong khối EU, các nước Bắc Mỹ, Nga, một số nước Đông Âu và mở rộng phát triển các thị trường tiềm năng có lượng khách du lịch đến Lâm Đồng hàng năm tăng nhanh.

Đa dạng các phương thức liên kết hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước, ưu tiên hợp tác liên kết khu vực để phát triển sản phẩm, quảng bá điểm đến chung.

Tổ chức các đoàn nghiên cứu và hỗ trợ cho các doanh nghiệp khảo sát thị trường điểm đến và ký kết các chương trình hợp tác, nối kết tour - tuyến với các hàng lữ hành quốc tế, đón các đoàn khảo sát du lịch, báo chí trong nước và quốc tế đến khảo sát để quảng bá và hợp tác với ngành du lịch Lâm Đồng.

Phối hợp tổ chức các lễ hội, sự kiện du lịch (theo chương trình hàng năm của tỉnh, chương trình xúc tiến của Tổng cục Du lịch và các chương trình ngoại giao văn hóa), tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về du lịch để tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phù hợp và tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng.

Xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ du lịch và xúc tiến du lịch, trình độ ngoại ngữ, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại các cơ quan và doanh nghiệp du lịch nhằm giúp nâng cao năng lực làm việc, kinh doanh trong tình hình hội nhập quốc tế.

Tiếp tục kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch với chương trình quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” trong các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại các thị trường du lịch trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh kết hợp xúc tiến quảng bá lịch lịch với xúc tiến đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và các lĩnh vực khác.

Hàng quý phòng văn hóa, thông tin các huyện và thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin, hình ảnh về các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn về Trung tâm để phục vụ cho công tác quảng bá, giới thiệu du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt.

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020; phương hướn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021-2025. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng kính báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ VHTT&DL;
- Tổng cục du lịch;- Các sở, ngành: VHTT&DL; TT&TT; Ngoại vụ; Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà; Hiệp hội du lịch;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo, Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng;
- Ban Giám đốc;
- Lãnh đạo, CV các phòng TT;
- Lưu: VT, XT&HDDL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hùng


  
Video
.
.
.
.
Golf View