25-9-2020, 8:59 GMT+7
  TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3832964 - Fax:(0263) 3811 656
Email:ttxtdttmdl@lamdong.gov.vn
Website:
http://dalat-info.vn/

I. ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG, TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG

 
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Trung tâm) 

1.1. Đặc điểm


Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có trụ sở đặt tại số: 02-04 Trần Quốc Toản, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần thuộc tỉnh Lâm Đồng, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Chủ tịch tỉnh về tổ chức nhân sự và hoạt động; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh theo quy định; là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật (Được thực hiện theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

1.2. Nội dung hoạt động của Trung tâm

- Thực hiện cung ứng dịch vụ đầu tư, thương mại và du lịch cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi có nhu cầu.

- Phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về môi trường đầu tư, giới thiệu quảng bá các sản phẩm thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư; giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn đầu tư và nhu cầu về du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách liên quan tới thu hút đầu tư, thương mại và du lịch.

- Thu thập, phản hồi các ý kiến của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến các sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh.

- Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình, nội dung làm việc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Lâm Đồng.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch theo chương trình kế hoạch của tỉnh nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thu hút khách du lịch và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản phẩm của Lâm Đồng.

- Thu thập và cung cấp các thông tin liên quan chính sách, dự án trên lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Lâm Đồng nhằm thu hút vốn đầu tư.

- Tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước; thực hiện hướng dẫn du lịch tại chỗ cho du khách thông qua các ấn phẩm, băng đĩa hình, bản đồ,…do Trung tâm phát hành; thông tin tiềm năng thế mạnh về du lịch của tỉnh đến các thị trường trong và ngoài nước.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện và hợp tác để khai thác các tiềm năng về du lịch, thương mại, văn hóa, môi trường,...phục vụ phát triển du lịch để thu hút khách.

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá các sự kiện, các cuộc hội nghị hội thảo, các diễn đàn đầu tư trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu và mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của tỉnh.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các kỳ hội chợ trong và ngoài nước.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kinh doanh cho các doanh nghiệp và đối tượng có nhu cầu.

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý phân phối, xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Lâm Đồng, tổ chức các đoàn của tỉnh, doanh nghiệp đi khảo sát tại các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước. 

- Liên hệ làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến, các doanh nghiệp và tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài.

- Tư vấn các thủ tục đầu tư, kinh doanh: hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thiết lập hồ sơ dự án đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

- Cung cấp thông tin, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá những sản phẩm, các dịch vụ du lịch hiện có, các điểm tham quan hoạt động ăn nghỉ, giải trí, dịch vụ vận chuyển, các tour, tuyến trong và ngoài nước.

- Phối hợp các sở, ngành của tỉnh xử lý các tình huống liên quan đến du khách khi có yêu cầu.

1.3. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của Trung tâm


a) Đối tượng

Phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về môi trường đầu tư, giới thiệu quảng bá các sản phẩm thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư; giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn đầu tư và nhu cầu về du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Phạm vi, tính chất hoạt động

Thực hiện cung ứng dịch vụ đầu tư, thương mại và du lịch cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi có nhu cầu.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng về tổ chức, biên chế và hoạt động.
 
 


(TIPC Lâm Đồng)
 
Video
.
.
.
.