1-6-2020, 14:5 GMT+7

Huyện Đam Rông

NÔNG SẢN

 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ KNÀNG

Đ/c: Thôn Đạ K Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông

Email: hoangthanhdongha@gmail.com         

Giám đốc: Nguyễn Văn Cảnh

Đ/t: 0963.932468

Ngành nghề KD chính: Sản xuất, kinh doanh nông sản, nuôi tằm

 

HỢP TÁC XÃ LABA BANANA ĐẠ KNÀNG

Đ/c: Thôn Đạ Mur, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông

Email: htxlababananadkn01@gmail.com                  

Giám đốc: Nguyễn Huy Phương

Đ/t:0967.516579

Ngành nghề KD chính: Sản xuất, kinh doanh chuối Laba

 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THẢO NGUYÊN

Đ/c: Thôn Đạ Pin, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông

Email: thaonguyen.cooperative@gmail.com             

Chủ tịch HĐQT: Đàm Đức Luận

Đ/t: 0975.846795

Ngành nghề KD chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu chuối Laba

 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BẰNG LĂNG

Đ/c: Thôn Đồng Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông

Email: nguyenthuong1974@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Thị Thương

Đ/t: 0942.876603       

Ngành nghề KD chính: Sản xuất, kinh doanh nông sản, cây giống nông nghiệp

 

HỢP TÁC XÃ CHUỐI CAO NGUYÊN VIỆT NAM

Đ/c: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

Email: lexuanphuong6868@gmail.com

Chủ tịch HĐQT: Lê Xuân Phương

Đ/t: 0989.595468

Ngành nghề KD chính: Sản xuất, kinh doanh chuối Laba 

 

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM RÔMEN

Đ/c: Thôn 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

Email: dautamromen@gmail.com

Chủ tịch HĐQT: Phạm Văn Cương

Đ/t: 0352.664011

Ngành nghề KD chính: Sản xuất, kinh doanh dâu tằm 

 

HỢP TÁC XÃ DV NÔNG NGHIỆP HỢP LỰC

Đ/c: Thôn 1, Xã Liêng Sroh, Huyện Đam Rông

Email: hoangtuxuthanh@gmail.com

Chủ tịch HĐQT: Lê Đình Ngọc

Đ/t: 0988.699025

Ngành nghề KD chính: Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp, con giống. Cung cấp dịch vụ vật tư nông nghiệp

 

CÁ TẦM

 

HỢP TÁC XÃ CÁ TẦM VIỆT ĐỨC

Đ/c: Thôn 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

Email: ntrongcu@gmail.com

Giám đốc: Dương Văn Bình

Đ/t: 0913.249145       

Ngành nghề KD chính: Sản xuất, kinh doanh cá tầm

 

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NGỌC THU

Đ/c: Thôn 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông

Email: ngocthuromen @gmail.com

Chủ tịch HĐQT: Huỳnh Ngọc Thu

Đ/t: 0912.050852

Ngành nghề KD chính: Sản xuất, kinh doanh thủy sản

 

 


Hits count: 33,853,805