vách ngăn phòng vách ngăn phòng khách Thiết kế nội thất mẫu vách ngăn phòng khách và bếp đẹp Máy tính đồng bộ May tinh dong bo Chuyên mua, bán máy tính cũ in offset In tờ rơi số lượng ít In catalogue In túi giấy in lịch In catalogue in card visit báo giá in thẻ nhựa tủ bếp acrylic
7/24/2018 8:16:00 AM
.

ĐỊA CHỈ MỘT SỐ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG


ĐỊA CHỈ MỘT SỐ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LÂM  ĐỒNG

Mã nước: 084       Mã vùng: 0263

1. UBND tỉnh Lâm Đồng

- Số 04 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3822307               Fax: 3821138.               Email: ubnd@lamdong.gov.vn

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tầng 2, khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3822311               Fax: 3834806  Email: skhdt@lamdong.gov.vn

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tầng 6, khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3822466               Fax: 3833086  Email: vhttdl@lamdong.gov.vn

4. Sở Công thương

- Tầng 5, khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3822295               Fax: 3828953  Email: sct@lamdong.gov.vn

5. Sở Tài nguyên Môi trường

- Tầng 3 khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3824144               Fax: 3834589  Email: stnmt@lamdong.gov.vn

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Tầng 4 khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3822044               Fax: 3828630  Email: snnptnt@lamdong.gov.vn

7. Sở Lao động Thương binh và xã hội.

- Tầng 7 khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3822165     Fax: 3836827            Email: sldtbxh@lamdong.gov.vn

8. Sở Thông tin Truyền thông.

- Tầng 8 khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3541546               Fax: 3541547  Email: stttt@lamdong.gov.vn

9. Sở Tài chính.

- Tầng 5 khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3820060               Fax: 3836719  Email: stc@lamdong.gov.vn

10. Sở  Giao thông –Vận tải

- Tầng 6 khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3822275               Fax: 3827726  Email: sgtvt@lamdong.gov.vn.

11. Sở  Khoa học và công nghệ

- Tầng 9 khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3821377               Fax: 3824941  Email: skhcn@lamdong.gov.vn.

12. Sở Ngoại Vụ.

- Tầng 1 khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3821034               Fax: 3597000  Email: songoaivu@lamdong.gov.vn.

13. Liên minh hợp tác xã Lâm Đồng

- Số 4 Trần Hưng đạo, Thành phố Đà Lạt.

- ĐT 3821180  Fax: 3821180.               Email: lmhtxlamdong@gmail.com.

14. Cục thuế Lâm Đồng.

- Số 1 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt

- ĐT 3532716  Fax: 3533363.               Email:  cucthue@lamdong.gov.vn.

15. Chi cục Hải quan Đà Lạt.

- Số A1, A2 đường 3/4, Thành phố Đà Lạt

- ĐT 3531167  Fax: 3820783.               Email:  hqdalat@customs.gov.vn.

16. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

- Số 44 Hồ Tùng Mậu, Thành phố Đà Lạt

- ĐT 3822401      Fax: 3822651.           Email:  nhnn@lamdong.gov.vn.

17.Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

- Số 02 - 04 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3832964               Fax: 3811656  Email: ttxtdttmdl@lamdong.gov.vn

18. Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

- Tầng 3 khối nhà 9 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

- Số 36 Trần Phú, phường 4 Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3549101               Fax: 3549104  Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn

19. Ban Quản lý Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm

- Số 15 Phan Như Thạch, Thành phố Đà Lạt

- ĐT: 3531537               Fax: 3531537  Email: bqlkdlhtl@lamdong.gov.vn

20. UBND thành phố Đà Lạt

- Số 02 Trần Nhân Tông, phường 8, thành phố Đà Lạt.

- ĐT: 3822386               Fax: 3821138.               Email: ubnddalat@lamdong.gov.vn

21. UBND thành phố Bảo Lộc

- Số 02 Hồng Bàng, Thành phố Bảo Lộc

- ĐT: 3864173               Fax: 3711464.               Email: ubndbaoloc@lamdong.gov.vn

 

.
.
.
.
.
.

             

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 510 558 - Fax: 02633 811 656
 Email:dalatinfo.vn@gmail.com
Lượt truy cập:32,584,869.00