24-9-2019, 14:16 GMT+7

Khu công nghiệp Lộc Sơn TP Bảo Lộc thu hút 37 dự án đầu tư

 Tính đến thời điểm này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 37 dự án tại khu Công nghiệp Lộc Sơn thành phố Bảo Lộc, với tổng vốn đăng ký trên 1 nghìn tỷ 900 triệu đồng và gần 34 triệu Đô la Mỹ

 


 
Trong đó, có 24 dự án đầu tư đang hoạt động; 7 dự án đang được triển khai chuẩn bị đầu tư. Nhìn chung, các dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư đang hoạt động có hiệu quả, đúng mục đích góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, với tổng số đăng ký làm việc gần 7.000 lao động. Trong đó, một số ngành nghề hoạt động có có hiệu quả là chế biến cà phê nhân, chế biến trà, vật liệu xây dựng, xe tơ dệt lụa, may mặc và sản xuất bia. Để tiếp tục thu hút thêm các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Lộc Sơn thành phố Bảo Lộc, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính, đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án hoạt động không hiệu quả và hoạt động không đúng mục đích đăng ký./.

(http://lamdongtv.vn)
Tin trong ngày.
Tin khác.
Hits count: 33,854,106