19-6-2019, 13:38 GMT+7

Nhiều đơn vị nâng chỉ số cải cách hành chính

Thông qua bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) 2018 do tỉnh công bố, có thể thấy nhiều sở, ngành cùng các huyện, thành trong năm qua đã nỗ lực không ngừng trong công tác cải thiện CCHC tại đơn vị, địa phương mình.

Thay đổi thứ bậc

Đã có những sự đảo ngôi, thay đổi thứ bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 do tỉnh vừa công bố, cả ở khối sở, ban, ngành cũng như khối 12 huyện, thành của tỉnh.

Với khối 20 sở, ban, ngành của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng được 90,09 điểm, tăng lên gần 5 điểm so với bảng xếp hạng năm trước để từ vị trí thứ 5 trong năm 2017 vươn lên dẫn đầu trong năm nay. Trong khi đó, Sở Tài chính - đơn vị dẫn đầu Chỉ số CCHC 2017, đã tụt xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng này.

Chỉ số bình quân cấp sở trong năm 2018 là 90,77% điểm, tăng 3,7% so với năm 2017; trong đó có 15 đơn vị đạt điểm cao hơn điểm bình quân chung.
Xếp sau Sở Thông tin và Truyền thông là Sở Giáo dục - Đào tạo (với 93,52 điểm); Sở Nội vụ (93,42 điểm); Văn phòng UBND tỉnh (93,37 điểm); Sở Tư pháp (93,29 điểm)

Các đơn vị xếp từ thứ 6 đến thứ 19 là Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường. Điều đáng chú ý, sự chênh lệch điểm giữa các đơn vị này không lớn. Đứng thấp nhất trong bảng xếp hạng này vẫn là Ban Dân tộc với 79,05 điểm.

Với cấp huyện, Di Linh năm nay với 91,32 điểm đã dẫn đầu khối 12 huyện, thành của tỉnh. Năm ngoái Di Linh xếp vị trí thứ tư, những năm gần đây huyện này đã có những nỗ lực rất đáng ghi nhận trong công tác CCHC tại địa phương.

Đứng sau Di Linh trong bảng Chỉ số 2018 năm nay là huyện Bảo Lâm (với 90,54 điểm) - địa phương cũng đã có không ít cải thiện về công tác CCHC để từ vị trí thứ 10 năm 2017 vươn lên vị trí thứ 2 như năm nay.

Xếp từ thứ 3 đến thứ 11 trong bảng xếp hạng này là các địa phương Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Bảo Lộc, Đà Lạt, Cát Tiên, Đam Rông. Đáng chú ý, Đơn Dương từ vị trí dẫn đầu năm 2017 nay đã tụt xuống đến vị trí thứ 9. Đứng cuối bảng xếp hạng bảng chỉ số là Lạc Dương với 84,70 điểm.
Hầu hết các lĩnh vực đều có sự tiến bộ

Như nhận xét của UBND tỉnh, hầu hết các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức đánh giá Chỉ số CCHC 2018 định kỳ tại đơn vị mình một cách chặt chẽ, đúng quy trình, tuân thủ thời gian theo quy định, hướng đến tính thực chất, khách quan tất cả các lĩnh vực CCHC đang triển khai.
Việc thẩm định điểm tự đánh giá của tỉnh cũng được tiến hành chặt chẽ theo tài liệu kiểm chứng do đơn vị cung cấp, kết hợp với hồ sơ quản lý và quá trình kiểm tra, theo dõi của các đơn vị chủ trì. Kết quả điểm tự chấm qua thẩm định cũng tương đối phù hợp với các công việc đã thực hiện tại các đơn vị
Đặc biệt, công tác điều tra xã hội học đã được ngành chức năng tỉnh chú ý tiến hành rất cẩn thận, từ chọn người điều tra lẫn số lượng mẫu. Việc điều tra được tiến hành thông qua hệ thống bưu điện, hạn chế đến mức tối đa việc tác động của cơ quan hành chính nhà nước đối với việc trả lời các phiếu điều tra xã hội học này. Hầu hết những tổ chức, cá nhân được hỏi đã trả lời bảng câu hỏi khá đầy đủ, nhiều người đóng góp ý kiến về công tác CCHC nói chung cũng như có các phản ánh, kiến nghị đối với những vấn đề cụ thể.

Tổng hợp của tỉnh cho biết, mức độ hài lòng chung của các tổ chức, cá nhân về dịch vụ hành chính công tại 20 sở, ban, ngành đạt 86,65%, tăng 2,71% so với năm 2017

Có 19/20 sở, ngành có mức độ hài lòng đạt trên 80%, trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông có mức độ hài lòng cao nhất, đạt 91,69%; Thanh tra tỉnh có mức độ hài lòng thấp nhất, đạt 79,51%

Với khối 12 huyện, thành, Bảo Lâm là địa phương có mức độ hài lòng cao nhất với 90,82%; Lạc Dương có mức độ hài lòng thấp nhất với 74,15%. Trong tổng thể, có 10/12 địa phương có mức độ hài lòng đạt từ 80% trở lên.

Theo UBND tỉnh, hầu hết các lĩnh vực CCHC của tỉnh trong năm qua đều có sự tiến bộ, cải thiện hơn so với năm 2017, nhất là những đơn vị xếp hạng thấp trong năm 2017 đã có nhiều nỗ lực cố gắng để vươn lên trong năm 2018 vừa qua.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại nhất định trong đánh giá Chỉ số CCHC trong năm qua. Như nhận xét của tỉnh, đó là việc tự đánh giá của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, không có cơ sở, thiếu tài liệu kiểm chứng, khi có yêu cầu đã không bổ sung được tài liệu kiểm chứng. Nhiều đơn vị chưa chú ý đúng mức đến công tác chỉ đạo điều hành CCHC; công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa những thủ tục hành chính còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước dù đã được quan tâm nhưng nhiều cán bộ chưa tận dụng được ưu thế của hộp thư công vụ; việc cung cấp thông tin, văn bản trên trang thông tin điện tử và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dù đã cải thiện nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra...

UBND tỉnh trong dịp này đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành cần tổ chức rút kinh nghiệm trong đánh Chỉ số CCHC của đơn vị mình, cần đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời gian, hình thức báo cáo theo quy định; đồng thời cần tiến hành rà soát, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, cải tiến những nội dung chưa thực hiện tốt đối với các tiêu chí và tiêu chí thành phần để từng bước nâng cao chỉ số của đơn vị mình trong năm 2019 và những năm đến.

(Báo Lâm Đồng Online)
 
Hits count: 33,868,215