10-10-2021, 10:37 GMT+7

Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 45 tập thể và 38 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế -xã hội của địa phương năm 2021.

 
Video
.
.
.
.
gold-view