13-2-2019, 9:50 GMT+7

Tự tin, vững bước hội nhập và phát triển bền vững

 Năm 2018 đi qua trong bối cảnh trong nước và thế giới diễn biến nhiều khó khăn, phức tạp khó lường, song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ, tranh thủ thuận lợi, nắm bắt thời cơ nên nước ta đã tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt toàn bộ 12 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. 
 
Thật tự hào, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức tăng kỷ lục trong nhiều năm qua. Việt Nam trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. GDP tăng 7,08% - mức tăng cao nhất từ năm 2011 trở lại đây, với tốc độ tăng cao gấp đôi so với lạm phát. Chất lượng nền kinh tế được cải thiện. GDP bình quân đầu người đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017. Giảm nghèo thành công ở tầm thế giới. Năm 2018, lần đầu trong lịch sử, GDP ngành nông nghiệp tăng 3,7%, xuất khẩu hơn 40 tỷ USD. Là quốc gia ổn định chính trị, thân thiện và mến khách nên Việt Nam đã đón 15,5 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 19,9%. Năm 2018 cũng là năm đạt nhiều kết quả quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại... 
 
Là tỉnh Nam Tây Nguyên còn nhiều khó khăn nhưng với chủ đề “Hành động mạnh mẽ, đồng bộ của hệ thống chính trị”, từ đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, nên khép lại năm 2018, nền kinh tế - xã hội Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập và đời sống Nhân dân được cải thiện. 17/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch (KH); trong đó, 6 chỉ tiêu vượt KH. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội duy trì ổn định; giữ vững quốc phòng - an ninh... Trong phát triển kinh tế, Lâm Đồng tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao đang dẫn đầu toàn quốc. Kinh tế tạo điều kiện cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển. Toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), nâng tổng số lên 87 xã đạt tiêu chí NTM và hiện đã có 2 huyện đạt chuẩn NTM...
 
Năm 2019, Chính phủ đề ra 4 trọng tâm chỉ đạo: Thứ nhất, nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế. Thứ hai, xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, trực tiếp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Thứ ba, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Thứ tư, chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng...
 
Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục phát huy kết quả to lớn trong năm qua, năm 2019, Lâm Đồng sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức, tiếp tục phấn đấu với tinh thần phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Năm 2019, Lâm Đồng xác định một số mục tiêu tổng quát cơ bản: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng hoặc cao hơn năm 2018. Thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển văn hóa, giáo dục; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ. Phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp... Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Lâm Đồng sẽ tập trung kiến tạo thành phố Đà Lạt với bề dày 125 năm hình thành và phát triển, được mệnh danh Thành phố Festival Hoa, Thành phố “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, được ASEAN vinh danh “Thành phố xanh - sạch - đẹp”, đã khẳng định thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”... trở thành “Thành phố thông minh” giai đoạn 2018 - 2025, nhằm đáp ứng cao yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0).
 
Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do vậy phải phát huy cao độ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu thực hiện ý nguyện của Người xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đảng bộ Lâm Đồng đã xác định năm 2019 là năm “Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”. Tiếp tục phát huy thành quả hơn 30 năm đổi mới, Lâm Đồng sẽ góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước tự tin, vững bước hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn mới! 

(Báo Lâm Đồng Online)
Hits count: 33,854,514