Hỏi đáp doanh nghiệp

Mọi thông tin liên hệ gửi tới:

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Lâm Đồng.
Địa chỉ: 02-04 Đường Trần Quốc Toản, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại:02633 510 558 - Fax: 02633 811 656
Họ tên Email:
Chủ đề
Nội dung
 • Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2020
  Ngày: 08/07/2020 8:31:00 GMT+7
  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 30/6/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2020 tại Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt (Số 180 đường 3 tháng 2, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm S, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Văn Đa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
   
 • DOANH NGHIỆP HỎI - NGÀNH THUẾ TRẢ LỜI
  Ngày: 05/04/2019 8:31:00 GMT+7
  HỎI: Nội dung cơ bản của Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB?
  TRẢ LỜI:
   
  Những quy định mới được sửa đổi, bổ sung cần lưu ý tại Nghị định số 14/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019 như sau:
   
  1. Bổ sung Khoản 3 Điều 3 Nghị định 108/2015/NĐ-CP: quy định về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): 
   
  - Tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.
   
  - Trường hợp tàu bay không sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ thì phải chịu thuế TTĐB.
   
  2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Nghị định 108/2015/NĐ-CP: hướng dẫn cụ thể hơn về thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB:
   
  - Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB đối với hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu được thực hiện như quy định về hoàn thuế nhập khẩu tại Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.
   
  -  Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được thực hiện như quy định về hoàn thuế nhập khẩu tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.
   
  - Trường hợp tờ khai nhập khẩu có tiền thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đề nghị hoàn thì hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đồng thời là hồ sơ hoàn thuế TTĐB.
   
  Nghị định 108/2015/NĐ-CP chỉ quy định chung thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
   
  3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP: quy định về khấu trừ thuế TTĐB:
   
  3.1. Người nộp thuế TTĐB được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu chịu thuế TTĐB và hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB bao gồm cả số thuế TTĐB đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước.
   
  3.2. Quy định riêng về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học:
   
  - Số thuế TTĐB được khấu trừ của kỳ khai thuế được căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học.
   
  - Doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng sinh học kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế TTĐB tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.
   
  - Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học (bao gồm cả số thuế chưa được khấu trừ hết phát sinh kể từ kỳ khai thuế tháng 1/2016) được bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác phát sinh trong kỳ...
  Sau khi bù trừ, số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học được khấu trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả.
   
  - Cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước kiêm bù trừ với các khoản thuế phải nộp khác (nếu có) theo Mẫu 01a/ĐNHT kèm theo Nghị định 14/2019/NĐ-CP.
   
  3.3. Quy định về điều kiện khấu trừ thuế TTĐB:
   
  - Đối với nguyên liệu nhập khẩu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB và hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB: Chứng từ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu.
   
  - Đối với nguyên liệu mua trực tiếp của nhà sản xuất trong nước:
   
  + Hợp đồng mua bán hàng hóa, trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất; bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở bán hàng).
   
  + Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
   
  + Chứng từ khấu trừ thuế TTĐB là hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng. 
   
  4. Thay thế mẫu tờ khai thuế TTĐB:
   
  Người nộp thuế TTĐB nộp Tờ khai thuế TTĐB theo Mẫu số 01/TTĐB và Bảng xác định thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) theo Mẫu số 01-1/TTĐB ban hành kèm theo Nghị định 14/2019/NĐ-CP
   
  Trước đây: Mẫu tờ khai thuế TTĐB và Bảng xác định thuế TTĐB được khấu trừ theo Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017 của Bộ Tài chính.
   
  Chi tiết Nghị định 14/2019/NĐ-CP đề nghị xem toàn văn tại Website Cục Thuế Lâm Đồng, địa chỉ: http://lamdong.gdt.gov.vn.
   
  CỤC THUẾ LÂM ÐỒNG
 • Tìm hiểu thông tin về tình hình trồng dâu tây tại Đà Lạt
  Ngày: 11/05/2018 8:31:00 GMT+7
  Tôi muốn tìm hiểu thông tin về tình hình dâu tây tại Đà Lạt như sau: Hiện nay Đà Lạt có bao nhiêu trang trại trồng dâu tây, diện tích của các trang trại, sản lượng dâu tây xuất khẩu hàng năm, Đà Lạt đang trồng những giống dâu tây nào?
   Dâu tây được trồng phổ biến ở Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Trong đó thành phố Đà Lạt có tổng diện tích 105 ha, sản lượng năm 2017 là 997,5 tấn.
  Hiện Đà Lạt có trên 30 địa điểm trồng dâu tây và cho du khách tham quan (tróng đó có khoảng 10 công ty còn lại là các hộ nông dân).
  Các giống dâu tây trồng phổ biến là: giống dâu tây Nhật, New Zealand, Mỹ, Pháp và các giống truyền thống (khoảng 20 loại).
  Hiện chỉ phục vụ thị trường trong nước chưa có xuất khẩu chính thống.

  (BBT website: www.dalat-info.vn)
 • Tìm giúp cơ sở sản xuất ngô cay để sản xuất phân phối cho thị trường miền Bắc.
  Ngày: 17/04/2018 8:31:00 GMT+7
  Kính gửi: Trung tâm xúc tiến đầu tư, TM và Du lịch Lâm Đồng. Tìm giúp cơ sở sản xuất ngô cay để sản xuất phân phối cho thị trường miền Bắc.
  Kính gừi anh Thanh Đồng doanh nghiệp chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản của tỉnh Lâm Đồng: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NGÔ MAI HOA

  Đc: 41 Tô Hiến Thành, KP2, TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

  ĐT: 0263 .2227248 - Fax: 0263.3650821

  Email: ngomaihoafood@yahoo.com.vn

  Website: www.maihoafoodco.com

  Giám đốc: Bà Ngô Thị Mai Hoa

  DD: 0913.072 669

  Ngoài ra anh có thể nghiên cứu thêm tại địa chỉ: http://www.dalat-info.vn/vn/danh-ba-doanh-nghiep/index.phtml


  (TIPC Lâm Đồng)
 • 1
 • 2
 • Hits count: 33,865,997