Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động nhiệm vụ tháng 12 năm 2020

 Báo cáo số 90/BC-TTXT ngày 20/11/2020 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Video
.
.
Quảng cáo
Golf View