1-6-2021, 13:58 GMT+7

Mời tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tour tuyến du lịch tại Đồng Tháp năm 2021

 Kính gửi: Quý doanh nghiệp, Hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ Chương trình hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2021; trước tình hình hoạt động xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hầu hết các nước trong khu vực, cũng như trên thế giới thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh.

Với mong muốn tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong việc kết nối giao thương, tour tuyến du lịch, mở rộng thị trường trong nước phục vụ tiêu thụ sản phẩm nhằm duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở tình hình thực tế về diễn biến của dịch bệnh Covid-19, nếu được sự cho phép. Trước mắt Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp đã dự kiến phối hợp tổ chức Chương trình Xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tour tuyến giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh của hai địa phương Lâm Đồng và Đồng Tháp trong năm 2021, với thời gian, địa điểm như sau:

1. Thời gian: dự kiến từ ngày 29/6/2021 đến ngày 02 /7/2021 (thời gian cụ thể Trung tâm sẽ thông báo đến quý doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và được sự cho phép của các địa phương).

2. Địa điểm: tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

3. Chi phí:

- Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ chi phí đi lại, chi phí tuyên truyền, quảng bá, các chi phí liên quan đến chương trình (hội trường, trang trí, bàn ghế trưng bày sản phẩm, ….).

- Doanh nghiệp tham gia tự túc chi phí ăn, ở cho người của doanh nghiệp.

Để có cơ sở tổng hợp danh sách đơn vị tham dự khi đủ điều kiện; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng kính đề nghị quý doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tham gia, đăng ký theo mẫu và gửi về Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng trước ngày 20/6/2021 theo địa chỉ sau:

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.
Địa chỉ: Tầng 1, Khu Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt (Sở Ngoại Vụ cũ).
Điện thoại: 0263.3510556. Email: phongxuctientmdl@gmail.com

Thông tin chi tiết xin vui lòng liện hệ ông Cao Đình Cử điện thoại 0909.713.469 hoặc ông Huỳnh Châu Vỹ điện thoại 0777478868.

Nội dung văn bản xem tại đây

Trân trọng./.
Tin trong ngày.
Tin khác.