28-4-2021, 10:7 GMT+7

Mời tham gia Hội chợ Thương mại – Du lịch Quốc tế Nha Trang 2021

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến Thương mại Khánh Hòa tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch Quốc tế Nha Trang 2021

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến Thương mại Khánh Hòa tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch Quốc tế Nha Trang 202

Hội chợ là hoạt động xúc tiến Thương mại – Du lịch thiết thực trong chuỗi, với hơn 100 sự kiện văn hoám thể thao, nghệ thuật xúc tiến Thương mại – Du lịch do tỉnh Khánh Hòa tổ chức với chủ đề  “Điểm đến an toàn – Nha Trang biển gọi”. Các đơn vị tham gia sẽ có nhiều hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch.

Nội dung thư mời

Tin trong ngày.
Tin khác.