Liên kết website
.
Khởi nghiệp Lâm Đồng
ĐƯờng dây nóng

Tạo sản phẩm du lịch mới trên nền nông nghiệp sẵn có

03/09/2020

Du lịch nông nghiệp là hướng đi mà huyện Đức Trọng và những người làm nông nghiệp có quy mô ở địa phương này hướng tới. Và, những tín hiệu đáng mừng về du lịch nông nghiệp đã xuất hiện ở địa phương này. Song, để du lịch nông nghiệp ở Đức Trọng thực sự phát triển bền vững vẫn còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ.

Cho Dalat
Huynh dai Nha Trang
Dalat Garden Hotel