7-10-2020, 17:1 GMT+7

Chín giải pháp vàng để khổi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành công

Trong 16 năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn có những chính sách rất cụ thể nhằm khuyến khích các tổ chức và cá nhân huy động các nguồn lực nhằm tạo đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với lộ trình và nguồn lực hợp lý tuỳ theo điều kiện tiểu vùng sinh thái và loại cây trồng vật nuôi cụ thể; nhờ đó tỉnh Lâm Đồng được Trung ương đánh giá là tỉnh đứng đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các lĩnh vực công nghệ cao được ứng dụng phù hợp như: công nghệ sinh học; công nghệ nhà kính, nhà lưới; công nghệ xử lý môi trường đất, môi trường nước; công nghệ tự động hóa; công nghệ thông tin; công nghệ na-no, công nghệ thủy canh, khí canh; công nghệ tưới nước tiết kiệm; công nghệ sau thu hoạch; kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, giải pháp IoT, Blockchain, chuyển đổi số...với một yêu cầu cao để phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao nhất, song phải chú trọng môi trường, do đó trong quá trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng luôn tuân thủ nguyên tắc: “ứng dụng công nghệ trong một doanh nghiệp hay một vùng sản xuất có sự tương hỗ, hỗ trợ nhau cùng phát triển; hạn chế tối đa đến tuyệt đối xung đột tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và môi trường”.

Nhờ thông qua áp dụng công nghệ cao, từ năm 2004 diện tích ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng từ 45 ha đến nay đã có 64.000 ha (tăng 1.422 lần), chiếm khoảng 20% diện tích canh tác;doanh thu năm 2005 từ 25 triệu đồng/ ha đến năm 2020 đạt 185 triệu đồng/ ha (tăng 7,4 lần); trong đó có hàng ngàn ha có doanh thu hàng tỷ đồng/ ha/ năm.Riêng thành phố Đà Lạt năm 2005 doanh thu khoảng 65triệu đồng/ ha, đến năm 2020 đạt 450 triệu đồng/ ha/ năm (tăng 6,9 lần và đứng đầu cả nước).Thông qua phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) nhiều doanh nghiệp và nông dân phát triển nông nghiệp với quy mô sản xuất hàng hóa ngày mở rộng, nông sản xuất khẩu năm sau tăng hơn năm trước 20%; nhiều bà con nông dân xây dựng biệt thự khang trang, mua sắm ô tô sang trọng.Nhờ có thu nhập cao nên nông dân tham gia đóng góp hạ tầng trong quá trình xây dựng nông thôn mới; nhiều HTX và doanh nghiệp có mức tăng trưởng nhanh cũng nhờ phát triển NNUDCNC.

Qua nghiên cứu thực tế, nhiều doanh nghiệp và nông dân thu nhập hàng tỷ đồng nhờ thông qua ứng dụng công nghệ caodo có sự tương hỗ các công nghệ để tạo ra doanh thu cao; tùy loại rau, hoa khi ứng dụng đồng bộ các công nghệ cao, năng suất sẽ cao hơn 2-3 lần, gía trị nông sản cao hơn 1,5-2 lần so với sản xuất truyền thống, điển hình như một số doanh nghiệp:Công ty Trường Hoàng, trồng hoa Hồ, doanh thu 24 tỷ đồng/ha/năm; công ty Hoa Mặt Trời, trồng lan Vũ nữ, doanh thu 7,2 tỷ đồng/ha/năm; công ty Đà Lạt GAP trồng cà chua vô hạn, doanh thu 5,6- 7 tỷ đồng /ha/năm; công ty TNHH rau thủy canh, mô hình du lịch canh nông rất hiệu quả, doanh thu hàng chục tỷ đồng/ năm. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã khai thác giá trị tổng hợp ngành nông nghiệp thông qua phát triển du lịch canh nông ở Lâm Đồng trong những năm gần đây là do các bạn trẻ làm chủ trang trại. Có thể nói ứng dụng đồng bộ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng trong suốt thời gian qua.

Trên cơ sở thực hiện thành công chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ caogiai đoạn 2004 -2015, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số: 05/NQ-TU về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 -2020 và định hướng 2025; đồng thời UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành quyết định số:740/QĐ-UBND ban hành Đề án hổ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, theo đó kèm theo các chính sách hổ trợ khởi nghiệp nói chung, trong đó có khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng, với mức hổ trợ cho mỗi dự án 50% cho tư vấn dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực, sỡ hữu trí tuệ…; hỗ trợ 50% chi phí áp dụng khoa học công nghệ mới; hỗ trợ 3% lãi suất sau đầu tư (thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng kể từ khi các tổ chức tín dụnghoàn thành thủ tục vay); hỗ trợ vay vốn Quỹ hổ trợ khởi nghiệp; Quyết địnhsố: 854/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020; Quỹ phát triễn KHCN, Qũy khuyến công… nhằm tạo đột phá nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Với những chính sách sát thực tế và phát huy mọi nguồn lực, do đó tỉnh Lâm Đồng ngày càng có nhiều đề án khởi nghiệp hiệu quả, có nhiều trang trại/ doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh4.0 phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương.

Trong những năm qua, một số bạn trẻ ở Lâm Đồng đã chịu khó học tập, nắm bắt xu thế phát triển thời đại đã khởi nghiệp rất thành công trên nhiều lĩnh vực ở một số địa phương và các thành phố lớn khác trong cả nước; song trước lợi thế so sánh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng, nhiều bạn trẻ nay có ý chí khát vọng làm giàu trở về quê hương Lâm Đồng để khởi nghiệp; đồng thời một bộ phận thanh niên ở tại địa phương cũng đang quan tâm khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy vậy, thực tế có nhiều bạn trẻ còn băn khoăn chưa xác định khởi nghiệp từ đâu, phương thức triển khai như thế nào cho hiệu quả; chúng tôi xin khuyến nghị 09 giải pháp vàng để khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành công:

Trước hết khi khởi nghiệp, các bạn cần nắm rõ tính đặc thù của ngành nông nghiệp nói chung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng khác hẳn với khởi nghiệp các ngành nghề khác; nông nghiệp là ngành luôn bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu; sản xuất hầu hết ở môi trường tự nhiên; phạm vi sản xuất đòi hỏi cần có quy mô diện tích đất nhất định; sản xuất yêu cầu đòi hỏi hàm lượng khoa học công nghệ cao; giá cả luôn chịu tác động thị trường trong nước và quốc tế… để từ đó có quyết định khởi nghiệp thành công nhất;(2).Phải có tư duy xuyên suốt trong quá trình khởi nghiệp là luôn khẳng định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu trong suốt quá trình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế;(3).Cần xác định cây trồng vật nuôi có lợi thế so sánh với điều kiện sinh thái, khả năng công nghệ và nguồn lực tài chính của mình;(4). Cần xác định quỹ đất của mình hình thành từ nguồn nào: quỹ đất hoàn toàn đã có QSD đất; qũy đất thuê lại hay quỹ đất liên kết với nông dân để từ đó có phương thức tổ chức sản xuất phù hợp; (5). Phải xác định các yếu tố công nghệ cao đầu vào phù hợp với cây trồng,vật nuôi định hướng khởi nghiệp với mục tiêu hiệu quả kinh tế làm chính;(6). Định hướng ngay kênh tiêu thụ nông sản có tính dài dạn, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để thành công hay thất bại cho doanh nghiệp, do đó khi khởi nghiệp phải chọn sản xuất cây con gì, mức độ ứng dụng công nghệ đến mức nào, sản xuất đơn thuần hay chế biến sâu để từ đó xác định thị trường tiêu thụ hiệu quả, bền vững;(7).Nắm bắt các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương để vận dụng trong quá trình khởi nghiệp có hiệu quả kinh tế cao nhất; (8).Luôn khát vọng cái mới, đặc biệt là tiếp cận khoa học công nghệ theo xu thế thời đại cuộc CMCN 4.0, luôn trăn trở đổi mới cách quản trị doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;(9).Cần chú trọng lấy khoa học công nghệ làm khâu đột phá để phát triển bền vững trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

TS. Phạm S
P. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
 
Video
.
.
.
.
Trung tâm lưu trư QG IV