7-10-2020, 16:4 GMT+7

Những dấu ấn một nhiệm kỳ

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X và kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước và địa phương có những điều kiện thuận lợi cơ bản và những khó khăn, phức tạp; song, với chủ trương “Đoàn kết, đổi mới, đột phá, tăng tốc, phát huy mọi nguồn lực tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”, nhiều thành tựu vượt bậc đã hiển thị trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…

Phát huy mọi nguồn lực

Có thể nói, những năm qua; đặc biệt từ khi “thoát khỏi tình trạng chậm phát triển”, KT-XH Lâm Đồng đã có bước “tiến dài”. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là giai đoạn Lâm Đồng phát triển khá toàn diện với những thành tựu hết sức ấn tượng.
 

Hiệu quả của những thành tựu đạt được khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự quán lý, điều hành hiệu quả của chính quyền, sự “vào cuộc” đồng bộ, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, nhất là tinh thần đồng thuận cao của Nhân dân trong toàn tỉnh.

Bên cạnh quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ về ban hành “Cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Lạt và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng”; về hỗ trợ để Lâm Đồng phát triển trở thành cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành và triển khai nhiều Nghị quyết, chương trình, dự án…tập trung đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh và ưu thế đặc thù của địa phương đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài Nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề tập trung một số lĩnh vực then chốt như: Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/11/2016 “về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/11/2016 “về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ”; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/11/2016 “về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”…

UBND các cấp đã lồng ghép triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ với các chương trình, dự án lớn của Trung ương: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 30a, các Chương trình 134, 135…về “Giảm nghèo nhanh và bền vững”, “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”…một cách đồng bộ, hiệu quả.

Những thành tựu vượt bậc
Giai đoạn 2016 -2020, toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 36.310 tỷ đồng; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 15,2%/năm. Trong đó, thu thuế, phí 22.918 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61,3% tổng thu ngân sách, bằng 5,8% GRDP; thu thuế, phí bình quân đạt 14,8%/năm; tỷ trọng thu nội địa chiếm 86% trong tổng thu ngân sách nhà nước.

Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá cao, bình quân 5 năm (2016 - 2020) tăng 8,0%, (khu vực nông nghiệp tăng 5,0%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,6%, khu vực dịch vụ tăng 11,2%. Quy mô GRDP tăng 1,6 lần; năng suất lao động tăng rõ nét, đạt 112,2 triệu đồng/lao động/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người từ 46 triệu đồng (năm 2015) nâng lên 71 triệu đồng (năm 2020), cao hơn bình quân chung cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng dịch vụ tăng từ 33,1% năm 2015 lên 40,4% năm 2020; nông, lâm, thủy sản giảm từ 49,4% năm 2015 xuống còn 40,3% năm 2020; công nghiệp - xây dựng tăng từ 17,5% năm 2015 lên 19,3% năm 2020.

Nông nghiệp được xác định là ngành kinh tế lớn của tỉnh, có nhiều nông sản giá trị cao (rau, hoa, cà phê…) đầu tư phát triển mạnh. Thực hiện Nghị quyết số 5-NQ/TU “về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiên đại” được gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo ra bước đột phá. Giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp gấp 1,3 lần, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích tăng 33,6 triệu đồng/ha so với năm 2015. (Năm 2016 đạt 150 triệu đồng/ha, năm 2017: 158 triệu đồng/ha, năm 2018: 169 triệu đồng/ha, năm 2019: 178 triệu đồng/ha, dự kiến năm 2020 nâng lên 181 triệu đồng/ha). Có 10 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp được công nhận doanh nghiệp công nghệ cao và 165 chuỗi liên kết với 200 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và 17.000 hộ dân sản xuất, kinh doanh.

Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục dẫn đầu cả nước. Trong 5 năm qua, các loại hình: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ…phát triển mạnh. Toàn tỉnh có 60.200 ha sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao (chiếm 20% diện tích canh tác); hình thành 07 vùng sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao. Kinh tế tập thể phát triển, toàn tỉnh có 05 liên hiệp HTX, 400 HTX với 63.000 thành viên; có 1.000 trang trại, trong đó, có 230 trang trại được cấp giấy công nhận kinh tế trang trại… Lâm Đồng phối hợp với tổ chức JICA (Nhật Bản) xây dựng và triển khai Dự án phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp; tiếp tục quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đối với 04 sản phẩm: Rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư khá đồng bộ. Năm 2020, toàn tỉnh có 104/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 94%); 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên); TP.Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; Đơn Dương đang tích cực xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu…

Thương mại và xuất nhập khẩu mở rộng; hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phát triển. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3.170 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: Alumin và hydroxit, cà phê, tơ xe, lựa tơ tằm, sản phẩm dệt may, rau, hoa, chè, hạt điều tăng trưởng về lượng và giá trị; đến nay đã xuất khẩu đến 40 nước trên thế giới.

Du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Lượng khách du lịch tăng dần đều các năm: (Năm 2016: 5,4 triệu lượt; năm 2017: 5.948.300 lượt; năm 2018: 6.505.500 lượt, năm 2019: 7.160.000 lượt; riêng năm 2020, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, lượng khách du lịch còn 3,6 triệu lượt. Số doanh nghiệp gia tăng, bình quân mỗi năm có hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; dự kiến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 10.000 doanh nghiệp (tăng 1,7 lần so với năm 2015)…Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, mở rộng tour, tuyến; liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các trung tâm du lịch nội đia: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế…và các nước: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Từ những thành tựu vượt bậc trên các lĩnh vực, đến nay, bộ mặt thành thị và nông thôn Lâm Đồng thay đổi rất đáng kể; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,67% (năm 2015), đến nay hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,75%; hộ nghèo trong vùng DTTS còn khoảng 4% (theo tiêu chí mới).

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…có nhiều cải thiện. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 38% năm 2015 tăng lên 80,57%% năm 2020; 100% số xã khu vực 3, xã đặc biệt khó khăn có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã có hệ thống truyền thanh và phủ sóng truyền hình; 95% đường giao thông nông thôn được cứng hóa; 100% thôn có điện lưới quốc gia; 100% trẻ mẫu giáo của hộ nghèo, cận nghèo được miễn học phí, 100% đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn được hỗ trợ mua BHYT...

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp đẩy mạnh hiệu quả; việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế thực hiện quyết liệt, góp phần giảm chi đáng kể nguồn ngân sách Nhà nước. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp ngày càng trẻ hóa…

Nền tảng cho nhiệm kỳ mới

Dù là tỉnh miền núi, tỷ lệ đồng bào DTTS chiến tỷ lệ cao; song, nhiều năm qua, Lâm Đồng luôn dẫn đầu khu vực Tây Nguyên (trên nhiều lĩnh vực); đặc biệt, Lâm Đồng tự hào có 03 cái “nhất” so với cả nước: Sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao dẫn đầu cả nước; thu nhập bình quân đầu người cao nhất, cao hơn bình quân chung cả nước (71 triệu đồng), mức thu nhập bình quân cả nước khoảng 65 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp nhất so với hộ nghèo bình quân cả nước (1,75% ), cả nước còn 3,75%. Và, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 Lâm Đồng đứng thứ 21/63 tỉnh thành đứng đầu khu vực Tây Nguyên…

Đặc biệt, những thành tựu vượt bậc về kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn 2016 - 2020 tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tự tin, hãnh tiến bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo” đưa Lâm Đồng“ tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”…

Bài, ảnh: THANH DƯƠNG HỒNG
 
Video
.
.
.
.
Trung tâm lưu trư QG IV