7-10-2020, 14:57 GMT+7

Xúc tiến thương mại chìa khóa vàng của doanh nghiệp

 Từ những tiềm năng, lợi thế sẵn có của vùng đất Cao nguyên Lâm Viên, cùng với những chính sách về hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã và đang thực hiện một cách sâu rộng; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X giai đoạn 2015-2020, với quyết tâm tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ nhân dân và doanh nghiệp địa phương trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, gia tăng giá trị sản phẩm.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, Là đơn vị được UBND tỉnh Lâm Đồng giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại và là cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp, trong việc tuyên truyền, quảng bá thương hiệu; kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Giai đoạn 2016-2020, Trung tâm đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, như: thu thập, cập nhật 291 chương trình; biên tập, in ấn và phát hành miễn phí đến các nhà đầu tư, đơn vị xuất nhập khẩu, các nhà bán lẽ, cũng như người tiêu dùng trong và ngoài nước trên 20.250 ấn phẩm về thương mại và đăng tải thông tin tuyên truyền về nông sản Lâm Đồng; tổ chức 05 chương trình hội chợ triển lãm, thương mại (trong đó có 01 hội chợ cấp quốc tế, 02 hội chợ quốc gia, 01 hội chợ cấp vùng, 01 hội chợ cấp tỉnh); Tổ chức 01 tuần nông sản Lâm Đồng tại Đà Lạt với 15 doanh nghiệp; 01 chương trình phố trà, cà phê, rượu vang và đặc sản Lâm Đồng trong khuôn khổ Lễ hội festival Hoa Đà Lạt; Tổ chức đưa 26 đoàn (165 lượt doanh nghiệp) của tỉnh tham gia hội chợ do các Bộ, ngành và các tỉnh, thành trong nước; tổ chức đồng thời, hỗ trợ 77 lượt doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các kỳ hội chợ trong nước; Tổ chức 01 tuần nông sản Lâm Đồng tại thành phố Hà Nội. Phối hợp vớ Cục Xúc tiến thương mại tổ chức và tham gia 03 kỳ hội chợ tại Campuchia, Nhật Bản và Thái Lan có 27 lượt doanh nghiệp tham gia; Tổ chức 14 hội nghị, hội thảo, tập huấn về xúc tiến thương mại, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, chế biến trong tỉnh với các doanh nghiệp, nhà phân phối, hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối…trong cả nước với tổng số 455 lượt doanh nghiệp tham gia; Tổ chức đón 21 đoàn (trên 300 doanh nghiệp) là các nhà đầu tư, đơn vị phân phối, hệ thống các siêu thị…. đến Lâm Đồng tìm hiểu cơ hội hợp tác liên kết đầu tư, kinh doanh; Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, Trung tâm đã phối hợp với UBND các huyện: Bảo Lâm, Đam Rông, Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh và Cát Tiên tổ chức thành công 06 Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi theo Quyết định của Bộ Công Thương (với quy mô 25 gian hàng của 13 doanh nghiệp/phiên chợ). Ngoài ra, thông qua Website http://dalat-info.vn, đã đăng tải hơn 300 chương trình hội nghị, hội thảo, tập huấn, hội chợ,… thư mời tham gia các chương trình xúc tiến thương mại đến các doanh nghiệp trong tỉnh, mời tham gia các chương trình xúc tiến thương mại;

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đã giúp doanh nghiệp Lâm Đồng có được hàng trăm hợp đồng, biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh, phân phối sản phẩm với các đối tác là các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối trong và ngoài nước; qua đó, từng bước tăng cường thị phần đối với sản phẩm Lâm Đồng trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Với mục tiêu tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được tỉnh Lâm Đồng đưa ra trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng năm tăng bình quân 12%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 14-15%/năm. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, đã hoàn chỉnh dự thảo và tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét ban hành chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025; theo đó, có 9 nhóm nhiệm vụ, 4 giải pháp được đưa vào dự thảo trình UBND tỉnh; đáng chú ý trong dự thảo có nhiều hoạt động mới, cũng như số lượng từng chương trình hoạt động được tăng hơn so với giai đoạn 2016-2020 đã được đề ra.

Một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến: Hàng năm tổ chức từ 06-08 đoàn doanh nghiệp của tỉnh đi tham gia hội nghị, hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành trong nước và 02-03 đoàn tại nước ngoài; từ 02-03 đoàn doanh nghiệp của tỉnh đi khảo sát nghiên cứu thị trường trong nước và 01-02 đoàn đi khảo sát nghiên cứu thị trường ngoài nước; Tổ chức 02-03 hội chợ triển lãm, thương mại cấp tỉnh, cấp vùng và cấp quốc gia; Tổ chức 02-03 tuần lễ sản phẩm nông sản Lâm Đồng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; Tổ chức 05-10 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; Hỗ trợ từ 03-04 điểm bán hàng Việt, sản phẩm OCOP tại các huyện, thành phố; Hỗ trợ doanh nghiệp mở cửa hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại các thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ,...); Hỗ trợ 5-10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển nhãn hiệu; Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Phối hợp tổ chức các sự kiện theo chương trình hàng năm của tỉnh và chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và nhiều hoạt động nhằm tăng cường hỗ trợ nhân dân và doanh nghiệp khác cũng được đề cập.

Đình Cử
Video
.
.
.
.
Trung tâm lưu trư QG IV