8-7-2020, 10:18 GMT+7

Đề xuất công nhận vùng sầu riêng công nghệ cao ở Hà Lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đang xây dựng hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thôn 1, Thôn 2 và Thôn 4, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai.

Cụ thể, gồm 156 hộ sản xuất trên 300 ha sầu riêng, đạt giá trị thu nhập bình quân từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/ha/năm. Trong đó, chiếm 60% diện tích trồng các giống sầu riêng đạt năng suất, chất lượng vượt trội như: Mongthong, Ri6, Dona… Riêng sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp chứng nhận trên tổng diện tích 101 ha.

Toàn bộ sản phẩm trái sầu riêng trong vùng Thôn 1, Thôn 2 và Thôn 4, xã Hà Lâm nói trên đều đạt tỷ lệ 100% áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất; sử dụng hệ thống tự động tưới phun mưa, phun thuốc phòng trừ dịch hại, không sử dụng các loại phân bón từ xác bã động vật chưa qua xử lý…

VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
Trung tâm lưu trư QG IV