12-9-2020, 8:48 GMT+7
 
THÔNG BÁO
 
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG  NĂM 2020 (LẦN 2)

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTXT ngày 30/7/2020 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2020;
Ngày 17/8/2020, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã phát hành Thông báo số 01/TB-TTXT về việc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 07/9/2020, Hội đồng tuyển dụng nhận thấy không có hồ sơ nộp dự tuyển vị trí Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, nay Trung tâm thông báo điều chỉnh tiêu chí và thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
 
I. Chỉ tiêu tuyển dụng
Trung tâm tuyển dụng 01 viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trung tâm, cụ thể như sau:

 
Số TT
 
Vị trí
 
Số lượng tuyển
 
(chỉ tiêu)
1
Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính
01
 
Tổng cộng
 
01
 
II. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo).
- Sơ yếu lý lịch (có mẫu kèm theo) có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.
- Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân.
- Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp trong thời hạn không quá 06 tháng).
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
- 02 phong bì có dán tem, 01 ảnh 4 x 6.
 
III. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển 
 (Xem Thông báo  Tuyển dụng tại đây)
1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức
1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
2. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.
3. Có phiếu đăng ký dự tuyển.
4. Có lý lịch rõ ràng.
5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
7. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
8. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể
 
Chức danh nghề nghiệp
 
Số lượng
 
Trình độ
 
chuyên môn
 
Ngoại ngữ
 
Tin học
 
Vị trí cần tuyển
Chuyên viên 01.003
01
Cử nhân các ngành: Tài chính - Kế toán, QTKD, Luật, Tin học
Bậc 2 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam)
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
Chuyên viên phòng TC-HC
 
IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
 
1. Thời gian nhận hồ sơ
- Bắt đầu nhận hồ sơ kể từ ngày 10/9/2020.
- Kết thúc thời gian nhận hồ sơ vào ngày 10/10/2020.
 
2. Lệ phí dự tuyển
Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 500.000 đồng/ người ( Lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ dự tuyển).
 
3. Địa điểm nộp hồ sơ
Các ứng viên dự tuyển gửi Hồ sơ về Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng:
- Địa chỉ: Số 02-04 Trần Quốc Toản, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 02633 832 964.
 
4. Thời gian và địa điểm xét tuyển
Thời gian xét tuyển sẽ thông báo tại website của Trung tâm http://dalat-info.vn/
Trân trọng thông báo./.




 

Video
.
.
.
.