7-6-2019, 8:6 GMT+7

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 Chiều 6/6, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức diễn ra với sự tham dự của đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng hơn 315 đại biểu chính thức gồm đại diện các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đại diện các chức sắc tôn giáo trong toàn tỉnh.
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông điều hành hiệp thương cử Ủy Ban MTTQVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 95 vị
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông điều hành hiệp thương cử Ủy Ban MTTQVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 95 vị. Hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 7 vị đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 17 vị và Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 vị. 
 
Đại hội đã thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. 
 
Đại hội đã nghe Phó Chủ tịch UBMTTQ Đường Anh Ngữ thông qua báo cáo kiểm điểm Ủy ban, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Về cơ bản Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã có nhiều nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ VII. Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VII đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của MTTQ bằng các chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm. Thông qua các nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị ở địa phương theo nghị quyết của Tỉnh ủy.
 
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
 
Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh khóa VII đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp Ủy ban, kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của UBMTTQ, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 
 
Tuy nhiên, kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm còn chưa toàn diện, chưa thật sự có những bứt phá, sức bật mới trong thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động…
 
Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Đại hội tiến hành hiệp thương thống nhất cử 95 vị ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam  lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 7 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.
 
Các đại biểu tham dự đại hội tiến hành thảo luận tại các Tổ về góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội tiến hành thảo luận tại các Tổ về góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội
 
Ngay trong buổi chiều, sau phiên thảo luận Tổ góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội với nhiều ý kiến chất lượng, sôi nổi nhằm hoàn thiện báo cáo và đề ra chương trình mục tiêu phù hợp trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 đi vào thực chất, hiệu quả và đổi mới. Đại hội đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh khóa VIII. 
     
(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf View
Hits count: 33,868,143