5-7-2019, 11:4 GMT+7

5 doanh nghiệp tham gia Dự án nhập khẩu, mua bản quyền giống rau, hoa năm 2019

 Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 5 doanh nghiệp đăng ký tham gia Dự án “Nhập khẩu, mua bản quyền giống rau, hoa năm 2019” với 17 chủng loại rau, hoa; số lượng 268.000 hạt, cành, ngọn, củ giống các loại.

Dựa trên cơ sở phê duyệt Kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng của UBND tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã làm việc với Hiệp hội Hoa Đà Lạt, các doanh nghiệp liên quan và đang xây dựng Dự án “Nhập nội mua bản quyền giống rau, hoa” và “Nhập nội giống cây mẹ lan vũ nữ, lan hồ điệp” để nuôi cấy mô phục vụ sản xuất đại trà.

(Báo Lâm Đồng Online)
Hits count: 33,853,188