11-9-2019, 9:13 GMT+7

Đầu tư 1,5 ha nhà kính để sản xuất nông nghiệp

 Thông tin từ UBND xã Phi Liêng, để thực hiện đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp của huyện Đam Rông, ở xã Phi Liêng đã xuất hiện mô hình sản xuất rau, quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tạo năng suất, chất lượng và hiệu quả vượt trội so với canh tác sản xuất truyền thống.

Theo đó, đã có 11 hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà kính để trồng rau màu theo hướng công nghệ cao với diện tích 1,5 ha. Cụ thể, mỗi hộ đầu tư từ 1 đến 5 sào nhà lưới, nhà kính trồng ớt chuông, xà lách, cà chua… Các nhà kính được trang bị hệ thống tưới nước, bón phân tự động, chăm sóc rau theo đúng quy trình VietGAP, sản phẩm rau sau thu hoạch được các đơn vị đầu mối thu gom để cung cấp cho các siêu thị trong và ngoài tỉnh.


(
http://baolamdong.vn)
Hits count: 33,855,902