27-12-2019, 9:22 GMT+7

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Lâm Đồng tăng 14%

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu Lâm Đồng đã thu được 720 triệu USD, tăng 14% so cùng kỳ 2018 và đạt 100% kế hoạch năm 2019. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm Alumin, cà phê nhân, chè chế biến, rau quả, hạt điều nhân, hoa tươi các loại và dệt may. Hàng hóa Lâm Đồng đã có mặt tại 26 quốc gia và đang tiếp tục mở rộng thêm các thị trường mới.

Kim ngạch nhập khẩu năm 2019 ước đạt 230 triệu USD, tăng 3,27% cùng kỳ 2018, đạt 83% kế hoạch năm 2019. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu gồm giống rau hoa, phân bón, kén tằm, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Lâm Đồng đang tích cực xúc tiến thị trường, tìm kiếm đối tác, mở rộng những thị trường mới bên cạnh việc duy trì những thị trường truyền thống.


(http://baolamdong.vn/)
Hits count: 33,869,588