28-6-2019, 10:26 GMT+7

Triển khai truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng đặc sản Ðà Lạt

 Ông Nguyễn Văn Yên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đề án Truy xuất nguồn gốc một số mặt hàng đặc sản Đà Lạt sẽ chính thức được thực hiện từ tháng 7/2019. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt nguồn kinh phí hơn 211 triệu đồng cho công tác này.

  
Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt từ nguồn ngân sách dự phòng tỉnh năm 2019 cho Sở Công thương triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, để quản lý, truy xuất nguồn gốc các mặt hàng nông sản Đà Lạt.
 
Với nguồn kinh phí được phân bổ, Sở Công thương sẽ cụ thể hóa được mục tiêu giúp người tiêu dùng truy xuất được các thông tin về nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất, số điện thoại, số fax, thông tin về sản phẩm thông qua mã số, mã vạch trên sản phẩm; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 
 
Qua đó, góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho hàng đặc sản Đà Lạt chính hiệu, đưa hàng đặc sản Đà Lạt uy tín đến tay người tiêu dùng, bảo vệ thương hiệu hàng đặc sản Đà Lạt, chống gian lận thương mại, giả mạo hàng đặc sản Đà Lạt. Đồng thời, từng bước nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng đặc sản Đà Lạt. Đề án chính thức được bắt đầu triển khai từ tháng 7/2019.

(Báo Lâm Đồng Online)
Hits count: 33,866,979