6-5-2021, 9:23 GMT+7

Ưu tiên mô hình hợp tác xã có sản phẩm OCOP

 Trong chiến lược phát triển kinh tế tập thể 10 năm tới, huyện Lâm Hà ưu tiên xây dựng mô hình các hợp tác xã (HTX) có sản phẩm OCOP, gắn với hoạt động chuỗi giá trị liên kết với doanh nghiệp, các hộ nông dân từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. 
 
Các sản phẩm chủ lực được huyện Lâm Hà xác định để ưu tiên xây dựng và nhân rộng mô hình HTX trong thời gian tới gồm: cà phê, chè, mắc ca, rau, hoa, cây ăn quả…
 
Được biết, mục tiêu đến năm 2030, toàn huyện Lâm Hà phát triển 80 HTX với hơn 1.500 thành viên. Trong đó có hơn 20 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm…    
 
M.KHẢI
http://baolamdong.vn/