8-8-2019, 10:21 GMT+7

Cà phê Châu Á: Giá ở Việt Nam giảm tiếp, mức cộng của Indonesia cũng giảm

Giá cà phê tại Việt Nam giảm tiếp trong ngày 25/7 so với một tuần trước với hoạt động giao dịch dự kiến vẫn chậm cho tới vụ 2019/20 bắt đầu trong tháng 10/2019.

Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức 33.300 đồng/kg, giảm từ 34.500 – 35.000 đồng một tuần trước.

Một thương nhân trụ sở ở Tây Nguyên cho biết “mặc dù nguồn cung trong nước rất thấp trong những tuần gần đây, giá tiếp tục giảm do nguồn cung mạnh từ Brazil”. “Giá cà phê robusta của Việt Nam có thể giảm trong những tuần tới”.

Việc giao dịch cà phê tại Việt Nam chậm chạp trong nhiều tuần vào cuối niên vụ 2018/19 do nguồn cung thấp và giá không hấp dẫn.

Vụ thu hoạch tới tại Việt Nam dự kiến bắt đầu vào quý 4/2019, và các thương nhân cho biết điều kiện thời tiết hạn nay thuận lợi cho vụ mới.

Các thương nhân tại Việt Nam chào bán cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức cộng 140 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn ICE.

Trong khi đó, cà phê robusta loại 4 khiếm khuyết 80 được chào ở mức cộng 150 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2019, mức cộng một tuần trước là 150 – 180 USD.

Mức cộng giảm do giá tại London tiếp tục đi xuống. Các khách hàng cũng coi giá tại Lampung là đắt, dẫn tới giao dịch tương đối thấp trong tuần này. Vụ thu hoạch cà phê đang tiếp tục tại Lampung.

Nguồn: VITIC/Reuters
Video
.
.
.
.
gold-view
Hits count: 33,850,437