2-7-2019, 15:18 GMT+7

GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,76%

 Tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2019 tăng 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018, nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011 – 2017.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,19%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,14%, khu vực dịch vụ tăng 6,85%


 
Theo Tổng cục thống kê, Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2/2019 ước tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,19%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,14%, khu vực dịch vụ tăng 6,85%. Tăng trưởng quý 2 năm nay thấp hơn tăng trưởng quý 2 năm trước chỉ 0,02% nhưng cao hơn tăng trưởng quý 2 các năm 2011- 2017. Điều này khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được chính phủ ban hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, sự nỗ lực của các ngành, địa phương thực hiện tăng trưởng.

Cũng theo Tổng cục thống kê, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đã giảm 0,09%. CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ năm trước./.
(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
gold-view
Hits count: 33,866,975