10-7-2019, 11:18 GMT+7

Rau xuất khẩu tăng gần 97%

 Theo UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu trên toàn tỉnh đạt hơn 371,3 triệu USD, đạt 51,6% kế hoạch, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Trong đó: doanh nghiệp trong nước 230 triệu USD, tăng 19,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 141,3 triệu USD, tăng 14,8% so cùng kỳ.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đạt khá so kế hoạch và tăng so với cùng kỳ: Alumin ước đạt 362 ngàn tấn, đạt 55,7% kế hoạch, tăng 11,5%; cà phê nhân ước đạt 70,8 ngàn tấn, đạt 57,6% kế hoạch, tăng 43,6%; rau các loại ước đạt 10,9 ngàn tấn, đạt 84,1% kế hoạch, tăng 96,9%; hoa tươi cắt cành ước đạt 192 triệu cành, đạt 57,5% kế hoạch, tăng 27,2%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 93,7 triệu USD, đạt 33,8% so với kế hoạch và tăng 17,2% so cùng kỳ.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
gold-view
Hits count: 33,851,780