6-12-2019, 8:32 GMT+7

Tình hình xuất khẩu hạt tiêu và chè của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng lượng và giảm về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, do giá tăng, nên xuất chè của nước ta trong 10 tháng đầu năm nay tăng trưởng cả về lượng và về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Tình hình xuất khẩu hạt tiêu 10 tháng đầu năm 2019

Xuất khẩu hạt tiêu 10 tháng đầu năm tăng 20,5% về lượng so với cùng kỳ, đạt 250.404 tấn, nhưng giá trị thu về lại giảm 6,7%, đạt 634,45 triệu USD.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2019 cả nước xuất khẩu 17/069 tấn hạt tiêu, thu về 41,2 triệu USD, tăng 13,4% về khối lượng và tăng 11,1% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó; so với cùng tháng năm ngoái thì tăng 13,6% về lượng nhưng giảm 9,5% về kim ngạch.

Tính chung trong cả 10 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu hạt tiêu vẫn tăng 20,5% về lượng so với cùng kỳ, đạt 250.404 tấn, nhưng giá trị thu về lại giảm 6,7%, đạt 634,45 triệuUSD.
Giá hạt tiêu xuất khẩu trong tháng 10/2019 giảm 2% so với tháng 9/2019 và giảm mạnh 20,4% so với cùng tháng năm 2018, đạt trung bình 2.414 USD/tấn. Tinh chung trong cả 10 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu cũng giảm 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.533,7 USD/tấn.

Các thị trường xuất khẩu hạt tiêu chủ yếu của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2019

Mỹ luôn thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm nay đạt 44.852 tấn, tương đương 122,8 triệu USD, chiếm 17,9% trong tổng lượng và chiếm 19,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 18,3% về lượng nhưng kim ngạch lại giảm 7,7% so với cùng kỳ, giá cũng giảm 22%, đạt 2.737,9 USD/tấn.
EU là thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ hạt tiêu của Việt Nam đạt 29.326 tấn, tương đương 88,94 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng lượng và chiếm 14% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 20,5% về lượng nhưng giảm 4,6% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá giảm 20,8%, đạt 3.032,7 USD/tấn.

Hạt tiêu xuất khẩu sang Ấn Độ - thị trường lớn thứ 3, đạt 17.847 tấn, tương đương 43,24 triệu USD, giá 2.422,8 USD/tấn, giảm 23% về giá, giảm 22,6% kim ngạch, tăng nhẹ 0,6% về lượng, chiếm 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Hạt tiêu xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á nói chung chiếm gần 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch hạt tiêu xuất khẩu của cả nước, đạt 16.428 tấn, tương đương 42,22 triệu USD, tăng 40,5% về lượng và tăng 7,8% về kim ngạch so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu sang thị trường này giảm 23,3%, đạt trung bình 2.570 USD/tấn.

Tăng, giảm xuất khẩu hạt tiêu sang 1 số thị trường 10 tháng đầu năm 2019

Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong 10 tháng đầu năm nay đều sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu sụt giảm mạnh ở các thị trường như: Singapore giảm 55,7% về lượng và giảm 65,6% về kim ngạch, đạt 755 tấn, tương đương 1,91 triệu USD; Nhật Bản tăng 2,9% về lượng nhưng giảm 52,4% về kim ngạch, đạt 2.594 tấn, tương đương 5,8 triệu USD; Kuwait giảm 13,7% về lượng và giảm 39,4% về kim ngạch, đạt 422 tấn, tương đương 1,03 triệu USD; Australia giảm 19,1% về lượng và giảm 34,4% về kim ngạch, đạt 1.568 tấn, tương đương 5,21 triệu USD.

Tình hình xuất khẩu chè 10 tháng đầu năm 2019
Vinanet -10 tháng đầu năm 2019 cả nước xuất khẩu 108.155 tấn chè các loại, thu về 189,48 triệu USD.
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2019 cả nước xuất khẩu 108.155 tấn chè các loại, thu về 189,48 triệu USD, tăng 4,3% về lượng và tăg 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá chè xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm ở mức 1.751,9 USD/tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chè của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Pakistan, đạt 36.791 tấn, tương đương 73,74 triệu USD, chiếm 34% trong tổng khối lượng chè xuất khẩu của cả nước và chiếm 38,9% trong tổng kim ngạch, tăng 30,2% về lượng và tăng 19,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu đạt 2.004,2 USD/tấn, giảm 8%.
Xuất khẩu chè sang thị trường Đài Loan chiếm 14,6% trong tổng khối lượng và chiếm 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước, đạt 15.786 tấn, tương đương 24,75 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu tăng 1,1%, đạt 1.567,8 USD/tấn.
Giá chè xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh 77,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.119 USD/tấn, nhưng lượng giảm 16,4%, đạt 7.052 tấn và kim ngạch tăng 48,3%, đạt 22 triệu USD, chiếm 6,5% trong tổng lượng và chiếm 11,6% trong tổng giá trị xuất khẩu chè của cả nước.

Philippines là thị trường đáng chú ý nhất trong xuất khẩu chè của Việt Nam 10 tháng đầu năm nay với mức tăng mạnh 68,7% về lượng, đạt 862 tấn và tăng 71,3% về kim ngạch, đạt 2,24 triệu USD; giá xuất khẩu tăng nhẹ 1,6%, đạt 2.594,6 USD/tấn. Ngoài ra, xuất khẩu chè còn tăng mạnh ở thị trường Ấn Độ tăng 8,5% về lượng và tăng 67,3% về trị giá so với cùng kỳ, đạt 729 tấn, trị giá 1,07 triệu USD;
Ngược lại, xuất khẩu chè sụt giảm mạnh ở các thị trường như: Đức giảm 54,6% về lượng và giảm 60,8% về kim ngạch; Ba Lan giảm 54,1% về lượng và giảm 57,6% về kim ngạch; U.A.E giảm 57,7% về lượng và giảm 55,1% kim ngạch.

Nguồn: VITIC tổng hợp
Video
.
.
.
.
gold-view
Hits count: 33,854,022