27-3-2020, 10:24 GMT+7

Cung cấp thông tin đơn vị cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại thông báo số 71/TB-UBND ngày 13/3/2020 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Sở Công thương Lâm Đồng thông báo cung cấp thông tin các đơn vị sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để các sở, đại phương, doanh nghiệp biết liên hệ đặt hàng:

1.Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất khẩu Luxury
Giám đốc: ông Trần Đình Hòa, Điện thoại: 0913 385 168
Địa chỉ: 24 Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc
Điện thoại; 0263 3 757 878
Email: trahoa.luxury24@gmail.com

2. Công ty TNHH thời trang Hiệp Thắng
Giám đốc: ông Ngô Trường Sơn, điện thoại: 0982.385 913
Địa chỉ: 20 Quang Trung, Phương 2, thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 0263 3 718 168
Email:tuyetchau709@gmail.com


Mọi thông tin chi tiết :

Văn bản số 567/SCT-QLCN

CÔNG TY TNHH MTV NOBLE VIỆT NAM

Thư ngỏ của công ty Việt Thắng: xem tại đây

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,149