1-6-2020, 10:8 GMT+7

3 nhiệm vụ khoa học công nghệ hỗ trợ cho doanh nghiệp

 Theo danh mục vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, trong năm 2020, UBND thành phố Đà Lạt, UBND huyện Đạ Tẻh và Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc chủ trì triển khai 3 nhiệm vụ hỗ trợ về khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn. Thời gian triển khai trong vòng 12 tháng.
 
Cụ thể, 3 nhiệm vụ gồm: Thứ nhất, tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Atiso Đà Lạt nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, xúc tiến thương mại. Thứ hai, thiết lập cơ chế bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Măng cụt Bảo Lộc”. Thứ ba, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo nếp quýt Đạ Tẻh”. 
 
Những nội dung hỗ trợ doanh nghiệp như: xây dựng điểm bán sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận; tổ chức lớp đào tạo kiến thức quản lý và phát triển nhãn hiệu; bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận...
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,534