10-6-2020, 13:58 GMT+7

6 địa phương thu ngân sách nhà nước đạt từ 50%

 So với dự toán năm 2020, Đam Rông, Cát Tiên, Đơn Dương, Bảo Lâm, Bảo Lộc và Lạc Dương có tiến độ thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt từ 50-56% kế hoạch; 6 địa phương còn lại có tiến độ thu NSNN đạt từ 41-49% dự toán, góp phần đưa tổng thu NSNN 5 tháng đầu năm của tỉnh đạt trên 3.864 tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm và tăng hơn cùng kỳ năm trước 9%; trong đó, các khoản thu do ngành thuế quản lý đạt 43% dự toán.
 
Trong các chỉ tiêu thành phần, thì khoản thu doanh nghiệp nhà nước trung ương, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản do Hải quan thu có tỷ lệ chưa tới 30% dự toán.
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,853,810