13-4-2020, 9:28 GMT+7

6 thủ tục hành chính mới về nông nghiệp

 Theo danh mục vừa công bố, trên lĩnh vực nông nghiệp có 6 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh Lâm Đồng ban hành mới, được tiếp nhận giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, không thu lệ phí.

Cụ thể, trên lĩnh vực chăn nuôi gồm: 4 TTHC mới về cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn, sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng, thời hạn giải quyết mỗi TTHC từ 5- 25 ngày.

Trên lĩnh vực lâm nghiệp có 2 TTHC mới, thời hạn giải quyết 45 ngày gồm: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn; phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,147