6-5-2020, 9:43 GMT+7

60 mô hình sản xuất cà phê bền vững

 Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, Dự án VnSAT Lâm Đồng tiếp tục triển khai 60 mô hình sản xuất cà phê bền vững trong năm 2020 với tổng diện tích 48,5 ha, bao gồm 40 ha cà phê vối và 8,5 ha cà phê chè.

Cụ thể, quy mô mỗi mô hình sản xuất từ 0,5 - 1 ha. Dự án hỗ trợ 50% nguồn vốn đầu tư mô hình và nông dân đối ứng 50% chi phí còn lại.

Cùng với đó, Dự án VnSAT mở 63 lớp đào tạo nông dân các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, mỗi lớp bố trí 35 nông dân, thời lượng 2 ngày/lớp. Nội dung đào tạo các chuyên đề như: Quản lý dịch hại tổng hợp, dinh dưỡng trên đất trồng cà phê; thu hoạch, chế biến, bảo quản cà phê; ghi chép nhật ký; hạch toán kinh tế nông hộ…

VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,143