10-9-2019, 9:10 GMT+7

8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu đạt 484,4 triệu USD

 Theo Sở Công thương, trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tỉnh Lâm Đồng đạt 484,4 triệu USD, đạt 67,3% kế hoạch 2019. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Alumin và hydroxit nhôm, hàng dệt may, cà phê nhân, chè chế biến, rau, quả, hoa các loại. Riêng nhóm hàng nông sản xuất khẩu có sự tăng trưởng khá. Cà phê nhân ước đạt 86,9 ngàn tấn, giá trị 141,7 triệu USD; chè chế biến ước đạt 6,2 ngàn tấn, giá trị 14,1 triệu USD; rau các loại ước đạt 14,2 ngàn tấn, giá trị 30,2 triệu USD; điều ước đạt 700 tấn, giá trị 3,1 triệu USD; hoa tươi cắt cành ước đạt 246,7 triệu cành, giá trị 35,6 triệu USD.
Hoa tươi cắt cành là mặt hàng xuất khẩu chủ lực và có sự tăng trưởng khá nhanh

Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 110,6 triệu USD và đạt 40% kế hoạch 2019. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vẫn là nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt may; hạt giống, củ giống, hoa giống; kim loại; hóa chất; bao bì, máy móc,…


(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,856,002