8-7-2019, 10:31 GMT+7

82,6% hệ thống đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa

 Sở Giao thông vận tải cho biết, thời gian qua đã thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền cấp huyện, xã, hướng dẫn thực hiện và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng và vận động, tuyên truyền, quán triệt chủ trương của tỉnh về phát triển giao thông nông thôn theo phương thức “Nhân dân làm công trình - Nhà nước hỗ trợ vật tư”. Theo thống kê, đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn của tỉnh, gồm đường huyện, xã, thôn, xóm, đường nội đồng… có tổng số km được cứng hóa là khoảng 5.801 km, đạt tỉ lệ 82,6%; số xã có đường giao thông đến trung tâm xã là 116/116 xã, đạt tỷ lệ 100%; số xã đạt tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới là 111/116 xã, góp phần xây dựng 87/116 xã công nhận là xã nông thôn mới, trong đó có 1 xã đã được nâng lên thành thị trấn.

Theo số liệu mới nhất, hiện toàn tỉnh có 90/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 77,5%.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,963