14-8-2019, 13:43 GMT+7

Bảo Lộc : Tăng trưởng mạnh ngành dâu tằm và sản xuất cà phê

 Theo UBND TP Bảo Lộc, hiện nay sự tăng trưởng của ngành sản xuất dâu tằm tơ, sản xuất cà phê, góp phần đáng kể trong cơ cấu nội ngành với giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 542 tỷ đồng, tăng 4%

Theo UBND TP Bảo Lộc, hiện nay ngành nông nghiệp của địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sự tăng trưởng của ngành sản xuất dâu tằm tơ, sản xuất cà phê, góp phần đáng kể trong cơ cấu nội ngành với giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 542 tỷ đồng, tăng 4%.Trong đó, mảng trồng trọt tiếp tục đóng góp tích cực trong cơ cấu ngành nông nghiệp do địa phương Bảo Lộc đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi giống cây trồng, từng bước hình thành các vùng chuyên canh phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến. Đến nay, tổng diện tích cà phê hiện có gần 13 ngàn ha, diện tích chè gần 2 ngàn 9 trăm ha, diện tích cây dâu tăng cao nhất với tổng diện tích 587 ha, tăng 29,1% so cùng kỳ. Sự tăng trưởng của ngành sản xuất dâu tằm tơ, sản xuất cà phê đã góp phần tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, từng bước hình thành các vùng chuyên canh phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến của địa phương. /.

http://lamdongtv.vn/
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,025