1-8-2019, 10:43 GMT+7

Bảo Lộc: Duy trì mức tăng trưởng đạt so với chỉ tiêu

 Ðó là đánh giá của UBND thành phố Bảo Lộc về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, mặc dù mức tăng trưởng kinh tế đạt 9,0%, song vẫn còn nhiều vấn đề thành phố cần giải quyết để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết mà HÐND thành phố Bảo Lộc đề ra. 
 
Nhà máy Bia Sài Gòn nằm trong Khu Công nghiệp Lộc Phát chính thức đi vào hoạt động và đã cho ra sản phẩm. Ảnh Võ Ðình Quýt
Nhà máy Bia Sài Gòn nằm trong Khu Công nghiệp Lộc Phát chính thức đi vào hoạt động và đã cho ra sản phẩm. Ảnh Võ Ðình Quýt
 
Bảo Lộc có quy mô nền kinh tế lớn thứ 2 của tỉnh và chỉ đứng sau thành phố Đà Lạt, do đó các chỉ tiêu kinh tế của thành phố không đạt như kỳ vọng sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển kinh tế chung của Lâm Đồng. Chính vì vậy, đoàn tàu kinh tế Lâm Đồng chạy ở vận tốc nào sẽ phụ thuộc vào những “đầu tàu” kinh tế mà thành phố Bảo Lộc dự phần. Theo báo cáo của UBND thành phố Bảo Lộc, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế thành phố (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6.028 tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ. Với mức tăng trưởng này, đạt ngưỡng chỉ tiêu phấn đấu mà nghị quyết HĐND thành phố đề ra tăng từ 9 - 9,5% trong năm 2019. Tuy nhiên, nếu bóc tách các chỉ tiêu kinh tế thành phần dễ dàng nhận thấy, một số chỉ tiêu chưa đạt mức tối thiểu so với nghị quyết của thành phố. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 2.647 tỷ đồng, trong đó sản xuất công nghiệp đạt 1.717 tỷ đồng và xây dựng đạt 930 tỷ đồng mang lại mức tăng chung của khu vực này là 7,1%, so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra là tăng từ 9 - 9,5%. Bên cạnh đó, giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp đạt 542 tỷ đồng, tăng 4,0% cũng thấp hơn nghị quyết HĐND thành phố đề ra tăng từ 4,5% - 6%. Riêng khu vực dịch vụ đạt 2.840 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, trong khi nghị quyết đề ra tăng từ 12,5 - 13%. 
 
Cũng theo báo cáo của thành phố, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Bảo Lộc đạt gần 445,5 tỷ đồng, bằng 38% dự toán; kim ngạch xuất khẩu đạt 154 triệu USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ và bằng 44% kế hoạch. Như vậy là, nhiệm vụ thu ngân sách cũng như đẩy mạnh sản xuất ngành công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu… từ nay đến cuối năm đối với thành phố Bảo Lộc còn khá nặng nề, cần sự quyết tâm cao của cả thành phố để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm. 
 
Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố quản lý hơn 236,5 tỷ đồng, đến nay khối lượng thực hiện đạt gần 135,8 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch và giải ngân, tạm ứng đạt trên 101,5 tỷ đồng, bằng 52% dự toán. Thu hút đầu tư trên địa bàn 110 dự án với tổng vốn đăng ký 8.249 tỷ đồng và 46,42 triệu USD. Qua đó, đã có 66 dự án đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, 28 dự án đang triển khai thực hiện, 16 dự án chậm triển khai hoặc ngưng hoạt động. Khác với các chỉ tiêu kinh tế, các chỉ tiêu văn hóa, xã hội và môi trường đều tiệm cận đạt và vượt so với kế hoạch; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. 
 
Đánh giá chung của UBND thành phố Bảo Lộc, bên cạnh những kết quả đạt được trên các mặt kinh tế - xã hội, thành phố vẫn gặp phải một số tồn tại, hạn chế đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nền sản xuất nhỏ lẻ, tính cạnh tranh còn thấp, nhất là kinh tế tư nhân còn gặp phải nhiều khó khăn, tiến độ thi công một số công trình còn chậm… Để tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, giải pháp đưa ra trong thời gian tới được Thành ủy, HĐND và UBND thành phố chỉ đạo “gắn trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu với trách nhiệm tập thể” nhằm phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, huy động các nguồn lực, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, các công trình, dự án nằm trong danh mục đầu tư trung hạn và các công trình, dự án cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục triển khai “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020”; tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. 
 
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng các chỉ tiêu mà tỉnh giao cũng như thành phố đặt ra sẽ hoàn thành, góp phần vào hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 theo như nghị quyết Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố Bảo Lộc vạch ra.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,497