17-9-2019, 12:45 GMT+7

Bình chọn nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

 Kế hoạch trong tháng 12/2019, Hội đồng Bình chọn sẽ hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định công nhận các nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn.

Các nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 được tham gia bình chọn gồm: thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thực phẩm, đồ uống; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; vật liệu xây dựng…

Yêu cầu của các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đăng ký tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, quy chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đồng thời sản phẩm có khả năng sản xuất số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cơ sở công nghiệp nông thôn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với những thông tin sản phẩm tham gia bình chọn của mình…

(http://baolamdong.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,773