24-3-2020, 10:35 GMT+7

Bước chuyển mình ấn tượng

 Việc bám sát Nghị quyết đầu nhiệm kỳ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với nguyện vọng Nhân dân, tạo sự đoàn kết và đồng thuận… là những cách làm của xã Phú Hội trong suốt nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ mà Phú Hội tập trung thực hiện trong thời gian qua.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ mà Phú Hội tập trung thực hiện trong thời gian qua.
 
Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước
 
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Phú Hội nhấn mạnh việc xây dựng, tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, tổ chức sắp xếp lại cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử” được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện nay, tại địa phương này, 100% cán bộ thực hiện văn phòng điện tử -Eoffice được sử dụng để làm việc. 
 
Nói về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh một vài nội dung: So với đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã Phú Hội đã kết nạp được 58 đảng viên mới, trong đó chú trọng đến lực lượng đảng viên khối nông thôn, công an viên, thôn đội, nâng số đảng viên của xã lên 285 đồng chí/26 chi bộ; trong đó có 15 chi bộ nông thôn. Để nâng cao năng lực hoạt động của các chi bộ nông thôn, các đảng ủy viên được đưa về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn (không theo địa bàn cư trú). Tùy vào đặc thù mỗi chi bộ mà tập trung vào các nhiệm vụ khác nhau. Nếu như thôn Phú Lộc tập trung vào việc xây dựng hệ thống chính trị, khu dân cư kiểu mẫu thì chi bộ thôn Phú Hoài tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Những chi bộ càng yếu thì những cán bộ chủ chốt được tăng cường về. Đơn cử như Chi bộ Chi Rông - một trong 6 chi bộ dân tộc thiểu số (DTTS) của xã, nhiều năm liền chỉ đạt hoàn thành nhiệm vụ do còn nhiều hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, Chủ tịch UBND xã được Đảng ủy tăng cường về sinh hoạt và hỗ trợ chi bộ này. Với cách làm đó chất lượng sinh hoạt các chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn được nâng lên, tạo điều kiện quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương.
 
Góp phần phát triển kinh tế địa phương
 
Nói về hành trình phát triển kinh tế - xã hội của Phú Hội, ông Đào Xuân Tiến - Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã chỉ đạo quyết liệt và toàn diện công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều nội dung. Từ đó nâng cao ý thức, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên và tổ chức đảng đặc biệt trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Xã Phú Hội là địa bàn có hơn 21 ngàn dân với 22 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, 42,4% là bà con các DTTS. 6/15 thôn là thôn đồng bào DTTS. Dựa trên Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Phú Hội đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Đến cuối nhiệm kỳ, nhìn lại địa phương này đã cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, tạo nên những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Điều này có thể thấy rõ với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trung bình 60 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu dự toán huyện giao, số thu tăng hàng năm từ 12-20%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 33 hộ chiếm 0,6%, giảm 36 hộ, so với năm đầu của giai đoạn 2016-2020 theo chuẩn nghèo đa chiều... 
 
Trong nhiệm kỳ qua, Phú Hội đã xác định và tập trung công tác lãnh, chỉ đạo vào việc thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm vụ đặt ra đối với định hướng phát triển của địa phương. Cụ thể là việc tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chú trọng vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với duy trì và phát triển các tiêu chí nông thôn mới. 
 
Chủ tịch UBND xã Đào Xuân Tiến khẳng định: Phú Hội tập trung cao nhất vào việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân. Bởi đó là yếu tố mang tính quyết định quan trọng cho tất cả các nội dung còn lại. Đến thời điểm hiện tại, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao của xã đạt trên 2.700 ha. Phú Hội đang là địa bàn đứng vào top đầu của huyện Đức Trọng trong phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. 
 
Trong xây dựng NTM, ngoài những nguồn vốn ban đầu và đặc biệt sự vào cuộc của Nhân dân trong đối ứng, hiến đất, góp ngày công lao động… đã tạo nền tảng vững chắc cho địa phương này về đích NTM. Đồng thời đó cũng là điều kiện quan trọng giúp Phú Hội thuận lợi trong giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. 
 
Việc xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền và quan trọng nhất là sự đồng thuận của người dân đã góp phần tạo nên những bước chuyển mình ấn tượng của Phú Hội trong 5 năm qua. Đó là điều kiện tiên quyết quan trọng để Huyện ủy Đức Trọng chọn Đảng bộ xã Phú Hội để tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
HOÀNG MY

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,869,493