1-10-2020, 10:42 GMT+7

Cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

 Chiều 30.9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo về Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12.5.2020.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng cải cách thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Hàng nghìn điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hành chính đã được cắt giảm đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chứng minh cho kết quả đạt được từ chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã cung cấp những con số rất ấn tượng: Trong giai đoạn 2016-2020 đã cắt giảm, đơn giản hoá 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; cải cách quy định kiểm tra chuyên ngành liên quan đến 6.776/9.926 dòng hàng, tiết kiệm 260 triệu USD/ năm; Mở rộng mô hình cung cấp dịch vụ công 1 cửa; tích hợp 1.400 TTHC lên cổng DVCQG, tiết kiệm 6.700 tỉ đồng/ năm; các Bộ, ngành đã có phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền.
 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, bên cạnh những thành quả, hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quy định bất cập trong các văn bản pháp luật, đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; việc cải cách một số nơi vẫn còn hình thức, thậm chí có tình trạng cắt bỏ quy định này lại mọc ra quy định khác gây khó khăn hơn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện TTHC chủ yếu vẫn bằng phương thức thủ công; người dân, doanh nghiệp còn phải nộp nhiều loại giấy tờ, đi lại nhiều nơi, phát sinh gánh nặng hành chính không cần thiết. Nguyên nhân chính của những tồn tại này chủ yếu là do chưa thực sự có cách tiếp cận tổng thể, chưa có cách làm và công cụ phù hợp để đánh giá, kiểm soát, đo lường và tham vấn hiệu quả về chính sách và quy định không còn phù hợp.

Chính vì vậy, đối với Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, việc cải cách tiếp cận theo cách làm mới, không chỉ dừng lại ở việc cải cách các quy định riêng lẻ đang có hiệu lực thi hành mà còn mang tính tổng thể, có hệ thống, bao gồm cả cải cách các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cũng như tập trung cải cách cả việc thực hiện các quy định này trên thực tế.

Về Nghị quyết 68/NĐ-CP, Chính phủ đặt mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31.5.2020 được các Bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31.10.2020); đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.
 

Kết quả của Ba làn sóng cải cách hành chính


Để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, tập trung cải cách mạnh mẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12.5.2020 của Chính phủ.

Hai là, đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện từ, tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp tên môi trường điện tử các TTHC có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ba là, đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyênf; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, cho doanh nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cuối cùng, muốn thực hiện Chương trình, phải tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Tăng cường đối thoại, tham vấn, đổi mới phương pháp, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành cũng như các quy định dự kiến sẽ ban hành thông qua hội nghị, hội thảo và trựuc tiếp trên Cổng tham vấn do Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, mục tiêu cốt lõi của Chương trình là lấy doanh nghiệp, người dân, làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, muốn Chương trình thành công thì phải làm triệt để, tránh tình trạng cắt cái này lại mọc ra cái kia, nhiều khi cắt một lại mọc hai.

Tại cuộc họp báo,  chuyên gia Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) đã giới thiệu với các đại biểu về công cụ cải cách quy định  liên quan đến hoạt động kinh doanh. Bộ công cụ này giúp rà soát, thống kê, tham vấn, trên cơ sở đó đề xuất phương án cải cách và tiến tới cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI phát biểu tại cuộc họp


Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết, việc cải cách hành chính thời gian qua đã mang lại kết quả đáng mừng. Theo khảo sát của VCCI, thời gian qua, tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy phép về điều kiện kinh doanh giảm từ 58% xuống còn 48%, tức giảm 10% và tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép cũng giảm 10%. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc hay thời gian mà còn là vấn đề niềm tin của doanh nghiệp vào Chính phủ. 

Ông Vũ Tiến Lộc cũng bày tỏ những băn khoăn về một số hiện tượng như có những quy định cho phép doanh nghiệp chỉ được hoạt động trong một số lĩnh vực cụ thể, trong khi đó lẽ ra doanh nghiệp được hoạt động nếu pháp luật không cấm; thứ hai là đang có hiện tượng giảm nhiệt đối với vấn đề cải cách hành chính; có hiện tượng hạn chế  trong kiểm tra chuyên ngành; có những quy định còn gây khó khăn cho doanh nghiệp; còn chồng chéo, mẫu thuẫn trong các quy định về kinh doanh. Ông Vũ Tiến Lộc cũng bày tỏ niềm hy vọng về một đợt sóng cải cách mới về các quy định kinh doanh ở Việt Nam theo tinh thần  Nghị quyết 68. 

HOÀNG HƯƠNG(vanhoaonline.com.vn)