23-9-2021, 10:54 GMT+7

Cấp 3.040 giấy phép xây dựng

 9 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố đã cấp 3.040 giấy phép xây dựng (GPXD), tăng 212 giấy phép xây dựng, tương ứng mức tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 2.580 GPXD cấp cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị, 90 GPXD cấp cho công trình, 313 GPXD cấp cho nhà ở nông thôn, 57 GPXD cấp cho công trình có thời hạn và 337 trường hợp xây dựng công trình thuộc đối tượng được miễn cấp GPXD theo quy định của pháp luật. Số GPXD được cấp chủ yếu tập trung tại 3 đô thị lớn trên địa bàn tỉnh, gồm thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đức Trọng là 2.107 GPXD, chiếm 69,30% trong tổng số GPXD được cấp trên toàn tỉnh.
 
NGUYỄN NGHĨA
http://baolamdong.vn/