18-2-2020, 9:49 GMT+7

Cho vay ưu đãi dự án khoa học công nghệ

 Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Lâm Đồng bắt đầu giải quyết cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án ứng dụng vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, với thời hạn 36 tháng, mỗi dự án được vay tối đa 70% tổng mức đầu tư, tương ứng với số tiền không quá 3 tỷ đồng. Hội đồng quản lý Quỹ sẽ xem xét, quyết định từng mức lãi suất cho vay thấp hơn mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại.

Các nhóm dự án được ưu tiên cho vay gồm: đổi mới công nghệ bảo quản, chế biến rau, củ, quả, chè, cà phê; chế biến gỗ; chuyển giao ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nuôi bò sữa, bò thịt, cá nước lạnh; phát triển du lịch canh nông, du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao…

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,850,281