26-5-2021, 9:12 GMT+7

Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác ở Đam Rông

 Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Đam Rông. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh suốt 5 năm qua.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, lao động sản xuất trên địa bàn huyện Đam Rông
Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, lao động sản xuất trên địa bàn huyện Đam Rông
Để Chỉ thị thực sự đi vào cuộc sống, việc học tập các chuyên đề toàn khóa, hàng năm được các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Đam Rông quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên với tỉ lệ tham dự học tập luôn đạt trên 95%. 
 
Phương châm của huyện Đam Rông trong thực hiện Chỉ thị 05, đó là “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, người đứng đầu gương mẫu thực hiện việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên dựa trên nhiệm vụ được giao đăng ký rõ nội dung, việc làm theo Bác, thời gian và giải pháp thực hiện. 
 
Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Huyện ủy Đam Rông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm để tập trung giải quyết và coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chủ động rà soát, đánh giá thực trạng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của huyện, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tình trạng chặt phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép, di dân tự do, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng...; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân, đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh ở cơ sở. 
 
Huyện ủy Đam Rông đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị. Các nội dung đột phá như: Xây dựng bộ máy phục vụ Nhân dân từ huyện đến cơ sở chặt chẽ, liêm khiết; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền, giải quyết hiệu quả và hạn chế tối đa tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, khiếu nại vượt cấp… được đẩy mạnh thực hiện và đạt được các kết quả tích cực. 
 
Ông Trần Phú Vinh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông khẳng định: “Sau 5 năm, việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, có sức lan tỏa trong toàn xã hội”. Những đổi thay tích cực mang lại từ việc thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo niềm tin rất lớn trong lòng Nhân dân nói chung và đội ngũ những người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong cộng đồng. Ông Cil Ha Krong, người uy tín ở Thôn 3, xã Liêng Srônh khẳng định rằng: “Chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ bà con còn khó khăn cùng phát triển và đóng góp cho sự phát triển của địa phương là những điều bà con chúng tôi học từ tấm gương đạo đức của Bác”. Điều này đã góp phần rất lớn trong việc vận động Nhân dân thực hiện Chỉ thị, nhất là trên địa bàn có trên 74% dân số là người DTTS như Đam Rông. Và chính họ là kênh tuyên truyền quan trọng để những người tốt, việc tốt được xuất hiện trong cộng đồng.
 
Các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo được lựa chọn, nhân rộng như: Mô hình Chào cờ thôn tại 8/8 xã; mô hình Phát triển và nhân rộng sản xuất theo hướng áp dụng khoa học công nghệ cao tại Phi Liêng, Đạ K’Nàng; mô hình Hiến đất làm đường tại xã Đạ Tông, Đạ K’nàng; mô hình Thắp sáng đường thôn được triển khai rộng rãi trên 8/8 xã; mô hình Khu dân cư kiểu mẫu tại Liêng Srônh, Đạ R’Sal; mô hình Cặp lá đến trường của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh; mô hình Dệt thổ cẩm tại xã Đạ Long... Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện. Toàn huyện hiện có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 15 tiêu chí trở lên. 
 
Bên cạnh rất nhiều những chuyển biến tích cực, qua 5 năm thực hiện, đã có nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi huyện Đam Rông cần thẳng thắn nhìn nhận. Đó là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa trở thành một việc làm thường xuyên, tự giác; việc sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa được chú trọng; việc đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương còn chung chung, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu chưa được chú trọng thường xuyên; một số phong trào, mô hình mang tính hình thức, chung chung, hiệu quả chưa rõ nét, chưa thực sự tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng...
 
Thực hiện Chỉ thị 05 luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được huyện Đam Rông tập trung chỉ đạo và thực hiện. Nội dung và cách thức thực hiện được thay đổi linh hoạt theo từng giai đoạn và điều kiện phù hợp với sự phát triển chung của địa phương.
 
NGỌC NGÀ
http://baolamdong.vn/