21-9-2021, 10:1 GMT+7

Cục thuế Lâm Đồng đối thoại trực tuyến về chính sách thuế vào ngày 29/9

 Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lúc 13 giờ 30 ngày 29/9, Cục thuế sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế trên cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ https://www.lamdong.gdt.gov.vn. 
 
Hướng dẫn đăng ký tham dự và gởi câu hỏi đối thoại trực tuyến
Hướng dẫn đăng ký tham dự và gởi câu hỏi đối thoại trực tuyến
Theo đó, doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi bằng cách click vào đường dẫn https://forms.gle/RatGhzF7RgCRoZvi9 hoặc làm theo hướng dẫn để đăng ký tham dự và gửi câu hỏi, vướng mắc về Cục thuế.
 
Vào lúc 13 giờ 30 ngày 29/9, người nộp thuế có thể vào trang Zalo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng truy cập đường dẫn mục “Thông tin” chọn “HN trực tuyến 2021” hoặc truy cập trực tiếp vào trang web http://lamdong.gdt.gov.vn để giao lưu trực tuyến.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với cơ quan thuế theo số điện thoại 02633.824468 hoặc địa chỉ email: NhomCBCCPhongTTHT-NNT.ldo@gdt.gov.vn để được hướng dẫn tham gia hội nghị.
 
D.THƯƠNG

http://baolamdong.vn/