19-2-2020, 9:23 GMT+7

Đà Lạt: 380 triệu đồng thu nhập trên 1 ha đất

 Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, hiện tại giá trị thu hoạch bình quân 1 ha đất canh tác của thành phố đạt 380 triệu đồng/năm. Trong đó, rau cao cấp đạt 780 triệu đồng/ha, hoa đạt 950 triệu đồng/ha, chè cành chất lượng cao 370 triệu đồng/ha. Cá biệt, có những diện tích trồng cây cao cấp đạt tới 3 tỷ đồng/ha/năm. Giá trị thu hoạch bình quân trên 1 ha đất canh tác tăng 30 triệu đồng/ha so với năm 2018. Đà Lạt đang tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị thu hoạch trên đơn vị đất sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh bền vững.

(
http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,869,583