19-1-2021, 10:26 GMT+7

Đà Lạt: Trên 3,2 tỷ đồng hỗ trợ cho các chương trình sản xuất nông nghiệp

 Thành phố Đà Lạt cho biết, đã hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng cho các chương trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn trong năm 2020.
 
 Cụ thể, thành phố trong chương trình Dự án cơ giới hóa nông nghiệp năm 2020 đã hỗ trợ đầu tư 200 triệu đồng cho 1 máy kéo Kubota tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc; hỗ trợ đầu tư 4 máy chế biến ướt cà phê với kinh phí 100 triệu đồng cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Khải Hoàn. 
 
Trong chương trình hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị năm 2020, thành phố đã hỗ trợ tổng cộng 829,7 triệu đồng, các HTX đối ứng 355,6 triệu đồng cho các HTX hồng sấy khô trên địa bàn xã Xuân Trường và Trạm Hành; HTX rau hoa Phước Lộc xã Xuân Thọ, HTX Thành Đạt với sản phẩm rau hoa và khoai lang sấy.
 
Trong chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn, thành phố hỗ trợ đợt 2 năm 2019 với tổng đầu tư 926,5 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 467,4 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng người dân; hỗ trợ 2 đợt cho năm 2020, trong đó đợt 1 hỗ trợ 290,4 triệu đồng cho HTX Đất Làng - Cầu Đất mua 11 máy hút ẩm và hỗ trợ đợt 2 trên 14 nghìn túi cà phê cho HTX Song Vũ với kinh phí 69,7 triệu đồng.
 
Thành phố cũng hỗ trợ áp dụng quy trình chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn VietGAP cho 21 cá nhân với tổng diện tích canh tác trên 83 ha, tổng kinh phí 487,2 triệu đồng.
 
Cũng trong năm 2020, chương trình ứng dụng công nghệ vào sản xuất đã hỗ trợ xây dựng mô hình kho lạnh, chuyển giao thiết bị mới để nâng cao năng lực sản xuất tại các vườn ươm, chuyển giao các mô hình ứng dụng công nghệ vạn vật IOT vào sản xuất với kinh phí 449 triệu đồng. 
 
Riêng dự án xây dựng mô hình hiện đại hóa vườn ươm giống rau hoa phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tà Nung được thành phố hỗ trợ trên 348,5 triệu đồng.
 
VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/