22-8-2019, 8:30 GMT+7

Đà Lạt: Tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

 Thành phố Đà Lạt vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2013-2018. Trên 100 nông hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã thay mặt 1.739 hộ nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi toàn thành phố tham dự lễ tuyên dương.
 
Trao Kỷ niệm chương cho hội viên nông dân SXKD giỏi

Hàng năm, hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia đăng ký SXKD giỏi các cấp từ cơ sở tới Trung ương. Các hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi đều là những nông dân đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đem lại thu nhập cao, làm giàu chính đáng và quan tâm hỗ trợ người nghèo, tạo nhiều việc làm cho lao động tại địa phương. Nhiều tấm gương SXKD giỏi đồng thời là những điển hình trong việc hỗ trợ địa phương cùng phát triển.

Trong 5 năm, các hộ nông dân SXKD giỏi đã và đang tạo việc làm cho trên 70 ngàn lao động, trong đó khoảng 30 ngàn lao động thường xuyên và trên 40 ngàn lao động thời vụ. Các hộ đã giúp đỡ vốn, cây con giống, kỹ thuật sản xuất cho gần 8 ngàn lượt hộ với kinh phí hàng tỷ đồng, góp phần giúp nhiều nông hộ thoát nghèo bền vững. Các hộ SXKD giỏi cũng đi đầu trong phong trào đóng góp vì cộng đồng, khuyến khích tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau vượt khó, làm giàu và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều tấm gương như hộ anh Nguyễn Hữu Trí xây tặng 13 căn nhà tình thương, chị Thạch Ngọc Mai hỗ trợ cây giống trả chậm số tiền hàng trăm triệu đồng cây giống, anh Bùi Văn Sỹ đóng góp trên 300 triệu xây dựng đường nông thôn…

Từ năm 2013-2018, với phương thức Nhân dân làm công trình - Nhà nước hỗ trợ vật tư, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 43 tỷ đồng, hơn 10 ngàn ngày công, hiến trên 10 ngàn m2 đất cho xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn, góp phần giúp Đà Lạt hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM. Trong đó, phần đóng góp cũng như tiếng nói của các hộ SXKD giỏi là rất đáng kể. Thành phố Đà Lạt đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân SXKD giỏi, xây dựng nòng cốt cho đội ngũ nông dân ngày càng giàu mạnh, văn minh, góp phần xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố xanh - sạch - đẹp.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,870,373