15-4-2020, 13:21 GMT+7

Đạ Tẻh: Vùng trồng dâu chất lượng cao đạt 25 tấn/ha mỗi năm

 Theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh, diện tích trồng dâu trên địa bàn huyện đến cuối năm 2019 đạt 1.527 ha, tăng 874 ha so với năm 2016 và năm 2020 ước đạt 1.700 ha. Hiện có 8/11 xã, thị trấn xây dựng vùng sản xuất tập trung dâu tằm với diện tích từ 110 ha đến 250 ha; trong đó, 98% diện tích sử dụng giống có năng suất cao, chất lượng tốt (chủ yếu là giống S7-CB, VA 201, TBL 03). Để đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và thuận lợi trong việc chăm sóc, thâm canh, nhiều vườn dâu đã được lắp đặt hệ thống tưới phun mưa, năng suất đạt 25 tấn/ha, tăng 2 tấn/ha so với năm 2016.
 
Việc chuyển đổi sang giống dâu mới giúp các hộ dân trồng dâu ở xã Quốc Oai đạt năng suất cao
Việc chuyển đổi sang giống dâu mới giúp các hộ dân trồng dâu ở xã Quốc Oai đạt năng suất cao
 
Được biết, đến nay trên địa bàn huyện Đạ Tẻh có 9 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác dâu tằm, tăng 9 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác so với năm 2016. Tổng số hộ trồng dâu, nuôi tằm lên đến 3.054 hộ với sản lượng kén tằm đạt 1.800 tấn, giá trị sản phẩm thu hoạch trên đơn vị diện tích đạt 190 triệu đồng/ha/năm. 
 
VIỆT QUỲNH
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,206