4-7-2020, 7:42 GMT+7

Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu 'Dâu tây Đà Lạt' và 'Hồng Đà Lạt'

 Ngày 3/7/2020, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Lạt đã công bố nhãn hiệu chứng nhân "Dâu tây Đà Lạt" và " Hồng Đà Lạt", đồng thời trao quyền sử dụng này cho 26 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện

DANH SÁCH CÁC HỘ SẢN XUẤT

Được nhận giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt”


STT

Tên hộ sản xuất/ địa chỉ

Số quyết định

1

Hộ sản xuất Tôn Nữ Anh Đào

ĐC: Thôn Đất L àng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2977/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

2

Hộ sản xuất Đặng Thị Thu Vân
ĐC: Số 45 Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2978/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

3

Hộ sản xuất Trần Thị Như Thu
ĐC: Thôn Trường An, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2979/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

4

Hộ sản xuất Nguyễn Quốc Cường
ĐC: Tổ 2, thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2980/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

5

Hộ sản xuất Nguyễn Thị Minh Lý
ĐC: Thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2981/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

6

Hộ sản xuất Phạm Quốc Trung

ĐC: Tổ 3, thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2983/QĐ- UBND ngày 1/7/2020 ngày 1/7/2020

7

Hộ sản xuất Long Thị Quý Trúc
ĐC: Tổ 2, thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2984/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

8

Hộ sản xuất Phạm Quốc Thắng

ĐC: Tổ 3, thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2985/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

9

Hộ sản xuất Trần Thị Như Thùy

ĐC: Tổ 2, thôn Trường An, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2986/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

10

Hộ sản xuất Trần Thị Như Thương

ĐC: Số 71/3, thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2987/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

11

Hộ sản xuất Nguyễn Thị Phượng

ĐC: Số 36/2, Đất Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

2988/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

12

Hộ sản xuất Bùi Thị Tuyết Lan

ĐC: Số 70/3, thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2989/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

13

Hộ sản xuất Huỳnh Thị Ngọc Thủy

ĐC: Số 167/3,Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2990/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

14

Doanh nghiệp tư nhân chế biến nông sản SHIN SHANG

ĐC: Số 28 đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2991/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

15

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trường Gia Phát

ĐC: Số 151/6 Phát Chi, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2992/QĐ- UBND ngày 1/7/2020

16

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đất Làng Cầu Đất

ĐC: Thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2993/QĐ- UBND ngày 1/7/2020DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN

được nhận giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt”

STT

Tên tổ chức, cá nhân/ địa chỉ

Số quyết định

1

Hộ gia đình Phan Nữ Ngọc Trâm
ĐC: 159A Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2622/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2020

2

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Măng Linh
ĐC: Tổ Măng Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2623/QĐ- UBND 

ngày 30/6/2020

3

Hộ gia đình Phan Văn Thời
ĐC: Khu 2, tổ dân số Phước Thành, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2624/QĐ- UBND 

ngày 30/6/2020

4

Hộ gia đình Trịnh Thị Truyền
ĐC: Số 14 đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2625/QĐ- UBND 

ngày 30/6/2020

5

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Liên Hằng
ĐC: Số 25 Đa Phú, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2626/QĐ- UBND

ngày 30/6/2020

6

Công ty TNHH Sinh Học Sạch
ĐC: Số 48 Võ Trường Toản, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2627/QĐ- UBND

ngày 30/6/2020

7

Hộ kinh doanh vườn dâu Song Nguyên
ĐC: Tổ 5, thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2628/QĐ- UBND

ngày 30/6/2020

8

Nông trại Dâu tây Duyên Anh
ĐC: Số 01 Trần Thánh Tông, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2629/QĐ- UBND

ngày 30/6/2020

9

Hộ kinh doanh Nam Anh F-A-R-M

ĐC: Tổ 4, thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2976/QĐ-UBND

ngày 01/7/2020

10

Công ty TNHH GAP

ĐC: Số 54 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2982/QĐ-UBND

ngày 1/7/2020

 


Thùy Duyên (TIPC)

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,630