2-7-2020, 9:44 GMT+7

Danh sách các tổ chức và cá nhân được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “ Dâu Tây Đà Lạt”

Ngày 30/6/2020, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Lạt ký Quyết định cho 8 hợp tác xã, công ty, hộ gia đình, nông trại gồm: HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Măng Linh, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Liên Hằng, Công ty TNHH Sinh Học Sạch, hộ gia đình Trịnh Thị Truyền,  hộ gia đình Phan Văn Thời, hộ gia đình Phan Nữ Ngọc TRâm, hộ kinh doanh vườn dâu Song Nguyên, Nông trại Dâu tây Duyên Anh


DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN

được nhận giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt

STT

Tên tổ chức, cá nhân/ địa chỉ

Số quyết định

1

Hộ gia đình Phan Nữ Ngọc Trâm
ĐC: 159A Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2622/QĐ- UBND

2

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Măng Linh
ĐC: Tổ Măng Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2623/QĐ- UBND

3

Hộ gia đình Phan Văn Thời
ĐC: Khu 2, tổ dân số Phước Thành, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2624/QĐ- UBND

4

Hộ gia đình Trịnh Thị Truyền
ĐC: Số 14 đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2625/QĐ- UBND

5

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Liên Hằng
ĐC: Số 25 Đa Phú, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2626/QĐ- UBND

6

Công ty TNHH Sinh Học Sạch
ĐC: Số 48 Võ Trường Toản, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2627/QĐ- UBND

7

Hộ kinh doanh vườn dâu Song Nguyên
ĐC: Tổ 5, thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2628/QĐ- UBND

8

Nông trại Dâu tây Duyên Anh
ĐC: Số 01 Trần Thánh Tông, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2629/QĐ- UBND


 

Thùy Duyên (TIPC)

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,866,505